Avfallsrådgivning

Avfallsrådgivning

Det å håndtere avfall på en god måte er en forutsetning for sirkulærøkonomi. Vi har noen av landets dyktigste rådgivere til å hjelpe deg med avfallshåndtering.

Vår gruppe for Avfallsrådgivning dekker renovasjonsløsninger, avfallsbehandling og ressursgjenvinning. Vi kan vurdere riktige løsninger i alle trinn av renovasjonskjeden, og har omfattende erfaring med renovasjonstjenester, avfallsanlegg, deponier, biologisk avfallsbehandling og offentlige anskaffelser innen avfallssektoren. Mange returselskaper og miljøvernmyndighetene bruker oss hyppig som rådgivere, og vi leverer tjenester over hele landet.

Gjennom det tverrfaglige rådgivningsmiljøet i Hjellnes Consult kan skaffe den riktige kompetansen til å gjennomføre ulike oppgaver i ditt prosjekt. Les mer om noen av våre tjenesteområder eller ta kontakt, så hjelper vi deg videre.

Våre tjenesteområder innen avfallsrådgivning:

  • Avfallsregelverk, rammebetingelser, oppfølging, tilsyn, rapportering og myndighetskontakt
  • Avfallsplaner, kildesortering og renovasjonsløsninger
  • Offentlige anskaffelser av varer og tjenester innen avfallssektoren
  • Avfallsanalyser og plukkanalyser
  • Anlegg for sortering og sluttbehandling av avfall
  • Gjenvinning- og omlastingsstasjoner og deponier
  • Analyser og utredninger som angår verdikjeder, nedstrømsaktiviteter og marked