Bruer og anlegg

Bruer og anlegg

Johs. Holt as er et rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk, og er et søsterselskap til Hjellnes Consult as. Firmaet ble startet i 1957 av sivilingeniør Johannes Holt, og hadde sitt primære virkefelt innen prosjektering av bruer. Etter hvert er også andre konstruksjoner kommet til, og firmaet kan idag tilby spesialkompetanse på flere områder innen tyngre bygningsteknikk.

Kompetanse, generelt:

Firmaet har lang erfaring innen prosjektering av ulike typer bruer samt prosjektledelse, verkstedkontroll, byggeplasskontroll og økonomisk oppfølging av bruanlegg.

Vi har prosjektert både hengebruer og skråkabelbruer i tillegg til stålplatebærere og de fleste typer betongbruer. Firmaet er således et av de mest erfarne og med bredest kompetanse i landet idag, innen dette fagfeltet.

Firmaet har deltatt i større prosjekteringsgrupper for en rekke veganlegg. Gruppene har vært tverrfaglig sammensatt med arkitekter, veg- og trafikkplanleggere og geologer/geoteknikere.

Vi har deltatt i flere tverrfaglige prosjekter i tilknytning til offshoreindustri, dels prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter, dels vurdering av nye konstruksjonstyper og kontrolloppdrag.

Kontakt Johs Holt – Bruer og anlegg:

Telefon: (+47) 22 57 49 51

Gunnar Egset (Daglig leder)
Telefon: (+47) 966 27 955