By- og eiendomsutvikling

Som bedrift har vi jobbet med by- og eiendomsutvikling helt siden vi ble opprettet i 1946.

Lang erfaring og solid fagkunnskap gir oss muligheten til å bistå våre kunder gjennom alle byggets faser, fra idé til forvaltning. Vi bidrar til de gode løsningene, med bygninger og byrom som gir gode kvaliteter for brukerne, og med tilpasningsdyktige og robuste arealer som kan møte de endringene fremtiden bringer.

by