Bygg og eiendom

Hvis brukerne oppfatter ditt bygg og din eiendom som attraktive, er verdien høyere. Det samme gjelder hvis bygget og eiendommen fungerer godt slik brukerne faktisk benytter dem.

Gjennom våre tverrfaglige tjenester bidrar vi til å lage bærekraftige, velfungerende løsninger som oppfyller eiernes ønsker og krav. Det handler om å forstå dine behov som kunde og å bidra til økt verdiskaping. I Hjellnes Consult er vi opptatt av å være med på  bygg- og eiendomsprosjekter som vi sammen kan være stolte av.

Bygg og eiendom omfattes av tre seksjoner: Bygg, VVS-energi, elektro-IKT

bygg