Bygg Rehabilitering

Bygg Rehabilitering

Hjellnes Consult har høy fagkompetanse innen rehabilitering og tiltak tilknyttet om- og påbygging samt rivning av eksisterende bygningsmasse.

Vi har spesialkompetanse innen prosjektering og prosjektledelse innen fagfeltene:

 • Byggeteknisk prosjektering
 • Betong
 • Murverk
 • Stål og trekonstruksjoner
 • Antikvarisk rehabilitering

Prosjektgjennomføring

Som prosjektleder tar vi det overordnede ansvaret for ledelse og gjennomføring av byggeprosjekter, slik at prosjektet leveres til riktig tid og avtalt pris og forventet kvalitet. Vi utfører utarbeidelse av alt fra tilstandsregistreringer til tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner, samt har ansvaret for anskaffelser og kontrahering av arkitekter, rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet.

Betongteknikk

Vi har spesialkompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner.
Vi har spesialkompetanse innen prosjektering og oppfølging av forskjellige reparasjonsløsninger vedrørende betongrehabilitering, herunder mekanisk reparasjon, elektrokjemiske behandlingsmetoder samt forskjellige overflatebehandlingsmetoder.

Våre prosjekter omfatter alle typer konstruksjoner fra mindre balkonger og fasadeelementer til større bruer, kaier og damkonstruksjoner.

Vår kompetanse innen betongrehabilitering dekker følgende emner:

 • Inspeksjon og skadevurdering
 • Betongteknologiske undersøkelser i laboratoriet og felt
 • Strategi- og levetidsvurdering av betongkonstruksjoner
 • Prosjektering
 • Anbudsutarbeidelse og kontrahering
 • Byggeledelse og kvalitetskontroll

Murteknikk

Vi har styrket vår interne murkompetanse og kan nå bistå i mer komplekse prosjekter – enten det handler om rehabilitering av murbygninger av forskjellig alder, eller nybygg med varierende grad av murverk.

HC kan tilby kompetanse og erfaring knyttet opp mot murverk innen områdene:

 • Rehabilitering av murte bygninger – fra rehab. av antikvariske til nyere murbygninger
 • Prosjektering av murte konstruksjoner – fra enkle forblendinger til bærende konstruksjoner
 • Tilstandsvurdering av murbygninger – i privat/offentlig regi
 • Beskrivelse av murarbeider i tilknytning til rehabilitering, eller nybygg
 • Spesifisere materialsammensetninger for murkonstruksjoner – mørtel, puss, maling m.m.
 • Energi- og klimavurderinger av murte bygninger – rehab.-prosjekter til nybygg
 • Forskningsdeltagelse innen mur – samarbeid med f.eks. SINTEF Byggforsk, NTNU m.fl.

Antikvarisk rehabilitering

Antikvarisk rehabilitering handler om å rehabilitere eller rekonstruere en bygning for å tilbakeføre den til dens opprinnelige tilstand. Samtidig oppgraderes ofte deler av bygningen i henhold til dagens forskrifter, som f.eks. krav til isolering, brannsikkerhet, universell utforming m.m. Antikvarisk rehabilitering foregår i tett samarbeid med Riks- eller Byantikvaren.

Målet er ikke bare å sikre kulturminner og verne vår felles arv, men også å tilrettelegge alt for en bæredyktig og fremtidsrettet bruk av historiske bygninger.