Eiendom Bygg

Eiendom Bygg

Eiendomsgruppen leder utvikling av eiendommer og områder. Vi består av prosjektledere med høy teknisk kompetanse og erfaring fra nybygging eller transformasjon av eksisterende bygninger.

Eiendomsgruppen fokuserer på tre fagområder; eiendomsutvikling, prosjektadministrasjon og eiendomsrådgiving.

Eiendomsutvikling

Eiendomsgruppen styrer og koordinerer nødvendige ressurser gjennom hele prosjektet fra uregulert tomt til ferdig bygg eller ved ombygning av gammel bygningsmasse. Vi sørger for at byggherren har det det nødvendige beslutningsgrunnlaget til enhver tid gjennom hele prosjektet, ved at vi trekker inn de riktige fagressursene til riktig tid. Samtidig har vi kontinuerlig fokus på prosjektkalkyle og risikohåndtering og har god erfaring fra BREEAM, passivhus og nær null målsetting.

Prosjektadministrasjon

Vi har solid kompetanse og bred erfaring innen tradisjonell prosjekteringsledelse og prosjektledelse for private og offentlige oppdragsgivere. Gjennom vår prosjektmodell HCPM styrer vi prosjektene vår kostnadseffektivt med fokus på samhandling og BIM, og vi er sertifisert innen både Prince2 og Lean.

Eiendomsrådgiving

Vi jobber tett med eiendomsaktører, og leverer økonomisk rådgiving med et grundig teknisk faglig fundament. Innen eiendomsrådgiving bistår vi med økonomiske og tekniske vurderinger både ved kjøp/ salg av eiendom, drift av bygninger, leietakerhåndtering og rådgiving i byggeprosjekter.

Ytterligere oppgaver vi også arbeider med – bl. a. følgende:

 • Konsekvensutredninger
 • Kostnadsberegninger/kalkyle
 • Byggelånsoppfølging
 • Teknisk tilstandsvurdering/teknisk DD (due diligence)
 • Investeringsanalyser
 • Leietakerrådgiving
 • Energivurderinger
 • Utflyttingsavtaler
 • Kapasitetsstudier
 • Arealberegning
 • Vurdering av støtteordninger
 • Opptegning av eksisterende bygg og innredning