HC Akademiet

HC Akademiet

Det daglige prosjektarbeidet og utviklingen innen våre markedsområder driver vår kompetanseutvikling. Den felles strukturerte opplæringen foregår i regi av HC Akademiet, vår egen skole med tilpassede kurs og program.

HC Akademiet ivaretar våre nyansatte ved å gi god, grunnleggende kjennskap til hva det vil si å jobbe hos oss, til våre markeds- og tjenesteområder, til arbeidsmetodene våre i tråd med vår egen prosjektmodell (Hjellnes Consult Prosjekt Modell), og til andre rutiner. HC Akademiet ivaretar samtidig behov for faglig utvikling, både for deg som medarbeider og for oss som selskap.

Skolen er organisert i 3 trinn. Trinn 1 er faste kurs for alle nyansatte og gjennomføres gjerne i løpet av medarbeiderens første 3 måneder. Trinn 2 viderefører modul 1 og kombinerer faguavhengige og fagspesifikke kurs. Disse gjennomføres gjerne i perioden 3-9 måneder etter ansettelsen. Trinn 3 er fag- og rollespesifikke program for viderekommende.