Hjellnesgruppen

Hjellnes Consult leverer tverrfaglige rådgivertjenester som svarer på dine behov og skaper verdier for deg. Vi har solid kompetanse innen bygg, eiendom, anlegg, infrastruktur og miljø.

Hjellnesgruppen består av Hjellnes Consult og Johs. Holt. Ansatte i begge firmaene eier alle aksjene gjennom Hjellnes Holding. Hjellnes Consult leverer tverrfaglige rådgivertjenester som svarer på dine behov og skaper verdier for deg. Vi har solid kompetanse innen bygg, eiendom, anlegg, infrastruktur og miljø. JH leverer rådgivertjenester innen alle brotyper og tyngre konstruksjoner.

Som kunde kan du være trygg på at vi har den kompetansen du trenger – og at du får den kompetansen som passer for dine behov. Vi jobber målrettet for å være faglig i tet innenfor våre områder, og er aktive i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Innenfor alle fagområdene våre har vi RIF-godkjente rådgivere.

Vi tar ansvar for helheten

Vi er vant til å jobbe med alle faser i et prosjekt, fra skissefase via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold. Vi påtar oss ansvaret for helheten i et prosjekter – alene eller i nært samarbeid med eksterne partnere. Alle prosjekter planlegges for hele sin levetid, og vi legger vekt på å kombinere all planlegging og prosjektering med miljørettet kompetanse. Vi gjør også utredninger og analyser innen blant annet miljø, avfall og samferdsel.

Riktig kvalitet og verdiskapning

Vi er opptatt av å forstå dine behov, ønsker, krav og forventinger, og levere tjenester med riktig kvalitet som skaper verdier for deg som kunde. Samtidig skal våre tjenester følge miljøriktige prinsipper og tilfredsstille krav fra myndighetene. Vi vurderer alltid hensyn til miljø i våre prosjekter, og har solid kompetanse til å gjøre dette. Vårt system for kvalitetssikring følger ISO-standarden 9001, og oppfyller RIFs krav til kvalitet.

team-2

Medarbeiderne er i sentrum

For en kunnskapsbedrift som Hjellnes Consult er medarbeiderne vår viktigste ressurs og vårt viktigste konkurransefortrinn. Vi er opptatt av å utløse potensialet hos hver enkelt kollega, og jobber målrettet med faglig utvikling. Blant annet bruker vi aktivt våre erfarne medarbeidere i en mentorordning som sikrer kunnskapsdeling, både teoretisk og praktisk. I tillegg er vi som medarbeidere i en særstilling: Vi eier selv vår egen bedrift, og dette preger Hjellnes Consult på en positiv måte.

Målet er at vi skal være en selvutviklende virksomhet, en lærende organisasjon

Mennesker, kvalitet og miljø

Vår visjon sier at vi ønsker utvikling i alt vi gjør.

Vi ser helheten i oppgavene, fra den første idéfasen til avslutning av prosjektet

Utvikling, faglig og menneskelig