Infrastruktur, anlegg og samferdsel

God infrastruktur gjør at samfunnet fungerer effektivt. Kravene til infrastrukturen er i stadig endring som følge av ny kunnskap, klimaendringer og behov for utslippsreduksjoner og ressursgjenbruk.

Parallelt oppstår det ny teknologi. Våre rådgivere har denne kunnskapen og vet hvilke krav som stilles for å planlegge og utvikle anlegg innen vei, VA og avfallsbehandling som balanserer kravene til effektivitet og miljø.

tram