Kontakt

Kontakt

Multiconsult ASA overtok Hjellnes Consult i 2018. Dersom du har spørmål om prosjekter utført av Hjellnes Consult før denne datoen eller ønsker å ta kontakt med personer som tidligere arbeidet i selskapet, ta kontakt med Multiconsult via oslo@multiconsult.no eller telefon 21 58 50 00.

Du kan også se på våre hjemmesider: www.multiconsult.no