Fagdag i Forum for miljøkartlegging og -sanering 18. september 2018

Fagdag i Forum for miljøkartlegging og -sanering 18. september 2018

Påmelding for fagdagen
Sted: Multiconsult Skøyen, Nedre Skøyen vei 2, 0267 OSLO.
Tidspunkt: 08.30 - 16.00