Møt våre ansatte

Møt våre ansatte

Fredrik Johannes Haugen

Ansatt i Hjellnes Consult siden oktober 2013
Master of Science – Satellite Engineering ved UIT tidl.Høgskolen i Narvik

Første gang jeg hørte om Hjellnes Consult, var da jeg ønsket å gå inn i konsulentbransjen. Jeg hadde hørt fra tidligere studenter at denne bransjen var ideell for de som har lyst til å jobbe med mange ulike prosjekter, og ha en variert arbeidsdag. Med Hjellnes Consult var det spesielt mentorprogrammet som vekket min interesse, da jeg etter endt utdanning ikke helt visste hvor jeg passet inn.

Jeg ble ansatt på Elektro IKT – Gruppe Nybygg, for å skaffe meg grunnleggende erfaring innen elektroprosjektering. Målet var på sikt å kunne jobbe med ledelse og ny teknologi, og spesielt da innenfor solstrøm, som er noe jeg brenner for. Jeg har i ettertid tatt aktuelle kurs for å kunne spisse meg ytterligere innenfor disse feltene.

Hjellnes Consult har virkelig vist sin handlekraft ved at de har gitt meg muligheten til å utvikle meg innenfor de mål som først ble satt, på samme måte som jeg opplever at handlekraft er noe vi alle tilstreber i prosjektarbeid.

Det har vært en bratt faglig utviklingskurve samtidig som jeg er engasjert i det sosiale som skjer på jobb. Jeg leder blant annet «Ung i Hjellnes», som er et forum som jobber for at de nyansatte og yngre medarbeiderne våre skal bli bedre kjent med bedriften og kollegaer. Vi skal også sørge for at deres interesser blir ivaretatt i forhandlinger internt i bedriften. Dette har vært vanvittig lærerikt.

Det absolutt beste med å jobbe i Hjellnes Consult er at man blir hørt. Jeg føler at ledelsen jobber for at jeg skal nå mine mål, og jeg får spillerom til å skape min egen hverdag. Samtidig er det et veldig godt arbeidsmiljø, og du blir godt tatt imot som nyutdannet. Hos oss er ingen spørsmål dumme, og det er mange fagsterke medarbeidere som er villig til å lære bort sin gode kunnskap.

 

Rossana Porcu

Ansatt siden september 2013Sivilingeniør innen bygg og anlegg fra universitetet Cagliari Italia.

Før jeg kom hit, jobbet jeg 6 år som prosjektleder i eget firma og 6 år som prosjektleder i kommunen med alle type prosjekter, fra vei til rehabilitering av bygg.

Da jeg flyttet til Norge, startet jeg på norskkurs. Jeg hadde bodd i Norge i 10 måneder da jeg fikk anbefalt Hjellnes Consult som en av de beste ingeniørfirmaene i Norge. Da jeg sendte en åpen søknad, fikk jeg raskt svar og det hele resulterte i en ansettelse.

Jeg jobber på Veigruppen i seksjon Infrastruktur og Miljø. Jeg er prosjektleder og oppdragsansvarlig for veiprosjekter. Samtidig jobber jeg med den nye terminalen på Gardermoen der Hjellnes Consult er en del av prosjektadministrasjonen.

Jeg er veldig glad for utviklingen jeg har fått i Hjellnes Consult. Jeg har fått stadig flere spennende oppgaver og da vil jeg spesielt trekke frem muligheten jeg har fått på Gardermoen-prosjektet. Der har jeg også blitt enda bedre kjent med andre avdelinger gjennom det tverrfaglige samarbeidet.

Det er mye nytt når man flytter til et annet land. Jeg har måttet lære nytt språk, sosiale koder og en helt annen arbeidskultur. Men det har gått veldig fint og alle har tatt meg godt imot og inkludert meg siden dag en.

Jeg merker store forskjeller på arbeidskultur og hierarki her og i Italia. Og jeg ble veldig glad og overrasket da administrerende direktør, Geir Knudsen kom bort til meg og ønsket meg velkommen på min første dag. Det ville aldri skjedd i Italia.

Hjellnes Consult er for meg som en stor familie og vi spiller på samme lag. Vi har masse dyktige folk, et godt samspill og vi lærer av hverandre.

Jeg opplever at mine kollegaer alltid gir meg et raskt og positiv svar når jeg lurer på noe. At vi har samme målsetting om å levere samme kvalitet gjør oss til gode lagspillere.

Roger Eilertsen

Roger Eilertsen

Ansatt: August 2002
3 årig ingeniørutdannelse innenfor kommunalteknikk

Før jeg startet i HC hadde jeg opparbeidet meg erfaring både innen privat og kommunal virksomhet. Etter 6 år i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune ønsket jeg igjen å starte på rådgiversiden. Hjellnes Consult var et naturlig valg da jeg allerede kjente godt til firma.

Jeg jobber i VA gruppen med utarbeidelse av byggeplaner for transportanlegg for vann – og avløp, samt en del anlegg for overvannshåndtering. Oppdrag i hovedsak for stat og kommune, men også en del fra private utbyggere som entreprenører og tomteselskap.

I løpet av min karriere i HC har jeg gått fra å være en som spør mye, til den som selv blir spurt. Det er vel et kvalitetstegn og tyder på at jeg har fått litt mer og litt bredere erfaringsbakgrunn gjennom årenes løp. Jeg trives godt i en hverdag der ingen dager er like og det er alltid nok å gjøre. I tillegg lærer jeg fortsatt stadig noe nytt.

Jeg trives svært godt i Hjellnes Consult. Jeg har hyggelige kollegaer med en uformell arbeidstone der alle er interessert i at virksomheten skal gå bra. Alle tar ansvar både faglige og menneskelig.

Vi holder avtaler, møter opp og etterstreber alltid å gjøre kunden fornøyd. Dette gjør oss til en troverdig aktør.

I tillegg opplever jeg størrelsen på firma hensiktsmessig. Det at vi er lokalisert på ett bygg gjør det tverrfaglige samarbeidet mer effektivt, samtidig som vi alle får eierskap til prosjektene.