Nybygg

Nybygg

I en tid hvor byggeteknikken endres med større åpne flater og mer fleksibel bruk settes det nye krav til utforming av byggekroppen.

Nybygg gruppen har bred erfaring innen byggteknisk rådgiving med alt fra kontor- og forretningsbygg, barnehager, undervisningsbygg, boligbygg, sykehus, laboratoriebygg, kulturhus og utstillingsbygg til parkeringshus, idrettshaller, lager- og industribygg. Nybygg kan tilby prosjektering, rådgiving og bistand innen fagfeltet konstruksjonsteknikk.

Vi benytter bl.a. forskjellige beregningsverktøy som FEM-dessign og ROBOT i våre prosjekter og har erfarende folk innen dette. Prosjekter som krever BIM er vi vant til, og vi tegner både i 2 og 3-D.

Vi påtar oss oppgaver med ansvarsrett i alle tiltaksklasser samt yter rådgiving og bistand i alle faser hvis det er behov for det.

Våre medarbeidere har høy kompetanse innen fagfeltet som sammen med bred erfaring gir et solid grunnlag for vurderingene som gjøres.

Nybygg utfører bl.a. følgende tjenester:

  • Statiske og dynamiske analyser inkludert vibrasjoner.
  • Konstruksjonsfagene betong, stål, tre og aluminium
  • Optimalt byggbare løsninger og produktanvendelse
  • Miljøkompetanse
  • Materialteknologi
  • Ombygging
  • Statisk vurdering ved riving
  • Anbudsbeskrivelser
  • Anskaffelser/kontrahering
  • Uavhengig kontroll/3.parts kontroll innen konstruksjon