Bygg og eiendom

Les mer (PDF Fil)

Kuben Yrkesarena

Oppdraget omfattet prosjektering av alle utearealer ved en ny videregående skole i Oslo. I tillegg til utearealer på bakkenivå er det prosjektert en takhage. Oppdraget omfatter skisseprosjekt, forprosjekt, og totalentreprise.

Les mer (PDF Fil)

Oslo kunst- og håndverkskole

Oppdraget omfattet omprosjektering av eksisterende videregående skole til ungdomsskole.

Les mer (PDF Fil)

Sinsen kulturhus

Oppdraget omfattet en landskapsplan for uteområdene til Sinsen kulturhus.

Les mer (PDF Fil)

Ahus (Akershus universitetssykehus)

Nytt universitetssykehus på Lørenskog samt rehabilitering av eksisterende bygg. Samarbeidsprosjekt med Cowi Norge. Komplette elkraft- og teletekniske anlegg inklusive heisanlegg.

Les mer (PDF Fil)

Risløkka kompetansesenter

Vårt oppdrag omfatter RI- tjenester for fagene RIB, RIV, RIE, RIM og LARK i skisseprosjektet og forprosjektet. RIB og LARK er kontrahert av totalentreprenøren for utarbeidelse av underlag for bygg entreprisen og utendørsanlegg.

Les mer (PDF Fil)

UiO IFI2 (Institutt for informatikk)

Hjellnes Consult har hatt ansvar for samtlige RI-ytelser i skisse-, forprosjekt- og detaljprosjekteringsfasen, samt tett oppfølging i byggefasen. Prosjektering av alle RI fagene med særskilt komplekse løsninger på teknisk side.

Les mer (PDF Fil)

Campus Ås

Prosjektgruppe med Multiconsult, Hjellnes Consult as, Henning Larsen Architects, ØKAW Arkitekter og NNE Pharmaplan prosjekterer samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.

Les mer (PDF Fil)

Bjørnholt skole

Bjørnholt skole sto ferdig høsten 2007. Dette ga rom for ytterligere 900 elever på videregående trinn, og Bjørnholt skole var den første 8-13 skolen i nyere tid. Antall ansatte på skolen lærere, kontorpersonell, vaktmestertjenester etc. er totalt ca. 210.

Les mer (PDF Fil)

Domus Medica – Universitetet i Oslo

Store utskiftninger av VVS tekniske anlegg for kontorvirksomhet, laboratorium, behandlingsrom med mer. Bred koordinering av prosjekteringskrav for ulike romtyper og arealer, med særskilte krav til luftbehandlingsanlegg.

Les mer (PDF Fil)

Innherred Sykehus – Levanger

Rehabilitering av psykiatrisk poliklinikk. Komplett utskifting av det elektriske anlegget, inkludert alarm og signalanlegg. Ansvar: Prosjektleder Utarbeidelse av forprosjekt nybygg vinter 1998. Størrelse ca 2200m2 Utarbeidelse av premissdokument for totalentreprise 2003