Roller og karriereveier i HC

Roller og karriereveier i HC

Vi er opptatt av å skape muligheter og motivere hver enkelt medarbeider til utvikling. Gjennom mål og utviklingsplan konkretiserer og harmoniserer vi våre medarbeideres ønsker og ambisjoner i forhold til utviklingsbehovene i faggruppene og Hjellnes Consult. På den måten finner vi sammen frem til muligheter og nødvendige rammebetingelser.

I HC skal vi gi muligheter for deg som er ambisiøs og ønsker utfordringer. Vi ønsker oss medarbeidere som utfordrer oss på dette.

Vi har tre tydelige hovedretninger av roller og karriereveier:

Fag

For vår type virksomhet er det naturlig at de fleste av våre medarbeidere har rollen som fagansvarlig for prosjekter innenfor sine fagområder. Etter hvert som du opparbeider deg mer erfaring, kan du ta faglig ansvar i stadig større og mer komplekse prosjekter. Som nyutdannet starter du som en junior prosjektmedarbeider, etter hvert blir du prosjektmedarbeider, og med tilstrekkelig erfaring kan du ta rollen som fagansvarlig.

Fagområdeleder er rollen for deg som virkelige har tyngde og bredde på et fagområde, som brenner for å ivareta vår kompetanse, og som sørger for at vi er i front av fagutviklingen på ditt området.

Ole Kristian Prestrudole-kristian-presterud-cropped

Ansatt siden  1996

Utdanning: 3 årig ingeniørutdannelse med fokus på betong.

Jeg jobber på gruppen for rehabilitering av bygg og er fagansvarlig innen betongrehabilitering og betongteknologi.

Jeg hadde erfaring fra betongrehabilitering og tilstandsvurdering fra sommerjobber under studietiden, så jeg ble ansatt i HC da det på den tiden var hektiske tider og bruk for min kompetanse. Den første tiden var preget av mye feltarbeid og prøvetaking, men også mye laboratorietesting.

I perioden 2002 – 2004 fikk jeg en gradvis overgang inn i rollen som fagansvarlig på stadig større prosjekter.

For å bli en god fagansvarlig må man interessere seg for faget og oppdatere seg kontinuerlig på hva som skjer av nytt regelverk og nye standarder.

Det er viktig å delta på kurs og følge aktivt med på teknologiutvikling, slik at man blir mest mulig oppdatert innen sitt fag. I tillegg må man like å være til hjelp i hverdagen, da ens kompetanse er ettertraktet og det ikke nytter å holde den for seg selv.

Jeg liker svært godt å jobbe med fag og trives med å være både mentor og sparringspartner for mine kollegaer. Vi har et godt arbeidsmiljø og hverdagen får jeg stort sett styre selv, noe som gir meg frihet både til utvikling og prestasjon.

Prosjektledelse

Nøkkelen til å gjennomføre gode, effektive prosjekter i tråd med kundens behov er dyktige prosjektledere. For deg som liker å lede et team, legge planer, organisere, se helhet, få samspillet med kunde og oppdragsgiver til å fungere optimalt og gjøre økonomiske analyser og tilpasninger, kan prosjektlederrollen være spennende. Gjennom HC Akademiet kan du starte på et kompetanseutviklingsprogram innen prosjektledelse. Har du ambisjoner om å lede de største og mest komplekse prosjektene, tilbyr vi muligheten til å gjennomføre mer omfattende, eksterne sertifiseringsprogram.

Som skolert prosjektleder kan du også gå inn i roller som prosjekteier. Da er du prosjektledernes nærmeste sparringspartner, og har overordnet ansvar for å påse at prosjektet blant annet oppnår resultatmålene på tid, kost og kvalitet. Du har også overordnet ansvar for at prosjektet understøtter våre strategier.

Anne Mette NorenbergAnne Mette Norenberg

Ansatt siden: Oktober 2011
Utdannet Landskapsarkitekt, NMBU 2005

Jeg tilhører gruppen Landskap der vi jobber med mange ulike typer prosjekt. Mine roller kan variere fra fagansvarlig landskapsarkitekt, prosjektleder og prosjekterende. Første gang jeg var prosjektleder i Hjellnes Consult var i 2012.

Skal jeg trekke frem et vellykket prosjekt, må det være «Verdensplassen» på Furuset. Det var et morsomt prosjekt der vi samarbeidet med en kunstner og BYM. Vi hadde et godt samspill med god oppfølging fra alle parter. Internt -hadde vi et solid samarbeid mellom LARK, Vei, VA, og Bygg, og vi leverte et godt resultat.

Som prosjektleder har man ansvar for at vi leverer det vi skal, når vi skal. Jeg må samkjøre prosjekteringsgruppen og koordinere møter, følge opp økonomien samt ha jevnlig dialog med oppdragsgiver. De ansatte i HC har gjennomgående god holdning for å levere et godt prosjekt.

Skal man lykkes som prosjektleder, må man først og fremst være motivert og ha et ønske om å levere et godt prosjekt.

I tillegg må man ha evnen til å delegere oppgaver videre og ha god kommunikasjon med oppdragsgiver og prosjekteringsgruppen gjennom hele prosjektet. Prosjektene kommer i ulik størrelse, så har man mulighet, kan det være lurt å teste seg selv og begynne i det små. Her i Hjellnes Consult har vi muligheten til å samarbeide med andre fag, noe som gjør det ekstra lærerikt og spennende.

 

Linjeledelse

Brenner du for å skape gode team og gleder du deg over å utvikle andre mennesker, har du kanskje egenskapene som skal til for å være leder med personalansvar. Hvis du i tillegg har en relevant fagkompetanse og liker å jobbe med å utvikle kunderelasjoner og prosjektmuligheter, kan rollen som gruppeleder være spennende. Våre gruppeledere er ledere for en definert faggruppe på ca 10-15 medarbeidere.

Er du klar for en enda større lederutfordring, har vi roller som seksjonsleder med resultat- og markedsansvar for en seksjon som består av flere faggrupper. Seksjonsleder jobber tett med seksjonens gruppeledere, og til sammen utgjør de seksjonens ledelse. Seksjonsleder er en del av selskapets hovedledelse.

Lars Sigurd Sandviklars-sigurd-sandvik-ny

Ansatt siden august 1996
Gruppeleder innenfor VVS/ Energi for gruppen Rehab siden 2012.

Etter mange år bak meg som fagperson i Hjellnes, var det naturlig for meg å ta et valg om jeg ville bli spesialist, eller utvikle meg i en lederrolle. Jeg ble spurt om å ta over som gruppeleder, og det ble fin mulighet for meg å utvikle seg som leder.

Jeg trives veldig godt i rollen. Jeg har en variert arbeidshverdag og er leder for 12 ansatte.

Da jeg var ny i rollen som gruppeleder, var det mye jeg selv måtte finne ut av, men jeg har også fått god bistand gjennom HCs eget lederutviklingsprogram med spesialopplegg for oss gruppeledere. Her fikk vi en del innspill som omhandlet våre verdier og hvordan man reagerer i ulike settinger som person. Det er viktig at vi som ledere er oppmerksom på egne verdier og reaksjoner for å kunne forstå andres. Videre har vi interne samlinger for gruppelederne her på huset der vi både får faglig påfyll, samt et fora til å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i hverdagen. I tillegg får vi god støtte fra øvrig ledelse og HR avdelingen vår.

For å bli gruppeleder må man evne og lytte, ha empati for andre samtidig som man bør inneha interesse for kunder, resultater og felles måloppnåelse for bedriften. Samtidig må man være tilgjengelig, slik at de ansatte får den hjelpen og støtten de forventer i sin arbeidshverdag.

Det er gøy å ta del i mine medarbeideres utvikling og de resultater vi skaper for våre kunder.