Spesialfag Bygg

Spesialfag Bygg

Spesialfag Bygg kan tilby prosjektering, rådgivning og bistand innen fagfeltene brannteknikk (RIBR), bygningsfysikk (RIBfy) og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Faggruppen består av sivilingeniører, ingeniører og tekniske tegnere i et solid fagmiljø med lang erfaring på seksjon Bygg, og arbeider med både eksisterende bygninger og nye byggeprosjekter.

Brannteknikk

Branngruppen jobber med overordnet brannkonsept prosjektering, planlegging, tilstandskontroll av eksisterende bygninger, uavhengig kontroll brannkonsept, brannteknisk dokumentasjon, branntegninger, rømningsplaner m.m. Vi påtar oss oppgaver med ansvarsrett i alle tiltaksklasser, samt yter rådgivning og bistand i alle faser og typer prosjekter. Våre mest erfarne medarbeidere har over 25 års erfaring innen brannteknisk prosjektering og rådgivning innenfor alle typer byggeprosjekter.

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk gruppen påtar seg ansvaret for den helhetlige bygningsfysiske prosjekteringen og rådgivningen i de prosjekter vi er involvert i. Vi påtar oss oppgaver med ansvarsrett i alle tiltaksklasser, og utfører prosjektering, rådgivning, energiberegning, uavhengig kontroll prosjektering og utførelse, trykktesting m.m. for både eksisterende bygninger og nybygg. Vi har erfarne medarbeidere med høy kompetanse innen byggeteknikk og bygningsfysikk.

BIM

Våre medarbeidere innen BIM har lang erfaring og svært høy kompetanse innen samhandling gjennom BIM i store og små prosjekter. Vi har operatører som arbeider med verktøy som Revit og Solibri, vi utfører kollisjonskontroller, og vi påtar oss funksjonen som BIM-koordinator i flerfaglige byggeprosjekter. Samhandling ved hjelp av BIM på tvers av fag sørger for å luke ut feil tidlig i fasene og å lage et bedre underlag for beslutninger. Gjennom bruk av BIM i prosjekteringsfasen og gjennom utførelsesfasen øker man kvaliteten på levert produkt og effektiviserer byggeprosessen.

Vi arbeider med alle typer oppgaver innen brannteknikk, bygningsfysikk og BIM – bl.a. følgende:

 • Utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategi
 • Tilstandsrapporter
 • Brannteknisk dimensjonering og fraviksanalyser
 • Uavhengig kontroll, 3.parts kontroll
 • Brannteknisk dokumentasjon, brannverntegninger, rømningsplaner
 • Bygningsfysisk premissnotat, grensesnittmatrise
 • Energiberegninger
 • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse
 • Trykktesting
 • Kontroll av våtrom
 • BIM-koordinator
 • 3D-modellering
 • Kollisjonskontroll
 • Mengdeberegning
 • Tekniske tegninger