Studenter og nyutdannede

Åpen søknad nyutdannet

Studenter og nyutdannede

Vi ansetter hvert år nyutdannede, gjerne sivilingeniører eller ingeniører, som har en genuin interesse innen ett eller flere av våre fagområder. Ser du at rådgiverrollen er spennende og har bestemt deg for å prøve den? Eller er du fortsatt student og ønsker å bli bedre kjent med konsulentbransjen og hvordan den fungerer i praksis? Hos oss kan du få mulighet til å knytte kontakter, opparbeide arbeidserfaring, eller skrive sluttoppgaven i samråd med en av våre dyktige rådgivere.

Muligheter som nyutdannet

Hjellnes Consult er ikke redd for å satse på nyutdannede eller yngre medarbeidere. Vi vet imidlertid at det å ansette nyutdannede krever tett oppfølging og faglig veiledning. Som nyutdannet får du fra første dag tildelt en dedikert mentor som vil bistå med involvering og opplæring i prosjekter. Slik får du tidlig ansvar, og du lærer raskt.

Som junior i bedriften vil du også bli engasjert i «Ung i Hjellnes», et sosialt og faglig forum som jobber for at de nyansatte og yngre medarbeiderne skal komme i gang og bli bedre kjent med bedrift og kollegaer.

Hvert år ansetter vi nyutdannede i Hjellnes Consult innen de fleste fagområder. Aktuelle stillinger i forbindelse med dette lyses ut på vårparten.

Vi er alltid på jakt etter kloke hoder. Er du den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne høre fra deg. Du er velkommen til å legge inn en åpen søknad for nyutdannede. Her krysser du av for ønsket arbeidsområdet, samt utdanningsår. Vi setter stor pris på om du legger ved karakterutskrift og attester.

student

Sommerjobb i Hjellnes Consult

Sommerjobber er et viktig ledd i vårt arbeid med å få tak i de kloke hodene. Først og fremst er tredje- og fjerde års-studenter mest aktuelle for sommerjobb, siden de er nærmest arbeidslivet.

Vi er opptatt av at alle parter skal få noe konstruktivt ut av sommerjobben. Dermed er vi avhengig av å følge opp godt og tilby nyttige og realistiske arbeidsoppgaver gjennom sommerukene. Derfor varierer muligheten for sommerjobb i Hjellnes Consult litt fra år til år. Følg med på våre utlysninger i løpet av sen-vinteren.

Bachelor- / Mastergrads-oppgave

Vi har flere suksesshistorier om hvordan et vellykket samarbeid om sluttoppgaven har resultert i en ansettelse hos oss. Har du en god idé eller problemstilling, vil vi gjerne høre fra deg. Vi er åpne for å vurdere samarbeid. Send oss en mail om hva det gjelder, så vil vi sende deg videre til rett person hos oss.

Internship / Utplassering/ Praksisplass

Vi har ingen fast ordning for internship, utplassering eller praksisplass, men vurderer hvert enkelt tilfelle basert på kapasitet internt hos oss. Vi er opptatt av at du skal få en god opplevelse av din praksistid. På lik linje med sommerjobb anser vi også disse ordningene som et viktig ledd i vår langsiktige rekruttering. Legg inn din CV med søknadsbrev, så hjelper vi deg videre til rett person hos oss.

 

Rådgiver Kristoffer Selmer deler sine erfaringer med dagens studenter

Kristoffer Selmer 2

Ansatt siden: August 2014
Jobber på seksjon Bygg på gruppen nybygg.

Jeg har en master fra NTNU i konstruksjonsteknikk, bygg fra 2012,
Masteroppgave: Dynamisk analyse av Vulkan bro for horisontal og vertikal ganglast.

Bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen i Trondheim 2014. Bacheloroppgave: Globalisering av bygg-, anlegg, – og eiendomsnæringen – med fokus på Hjellnes Consult.

Jeg ble kjent med Hjellnes Consult første gang da jeg møtte noen ansatte på stand på karrieredag. Som et resultat av dette møte fikk jeg sommerjobb og døren åpnet seg videre for å skrive masteroppgave. Jeg hadde et godt samarbeid med både veileder og rådgiveren fra Hjellnes. Da jeg bestemte meg for å ta en bachelor i økonomi, skrev jeg også den i samarbeid med Hjellnes Consult, samtidig som jeg jobbet på timebasis og bidro på karrieredager. Etter det var jeg heldig og fikk fast jobb som sivilingeniør.

Mine tips til dagens studenter er først og fremst å skaffe seg en sommerjobb på byggeplass så tidlig som mulig i studiet. Det å se i praksis hvordan ting fungerer på entreprenørsiden er veldig lærerikt og bør oppleves.

Du bør også være litt strategisk når du møter bedriftene på stand. Det er ikke så lett å skille seg ut. Men er målet en sommerjobb eller et samarbeid om masteroppgaven, bør du gjøre det du kan for å skape en relasjon med de ansatte i bedriften og ikke bry deg så mye om og få gratis giveaways.

Tema for masteroppgaven kan med fordel være noe dagsaktuelt, slik at både du og oppgaven din kan komme til nytte i bedriften. Ofte har bedriftene selv noen problemstillinger du kan ta fatt i. Men først og fremst må du velge noe du synes er interessant, da blir det mye lettere å skrive.