Bærekraftig rehabilitering

Bærekraftig rehabilitering

Hjellnes Consult kan bistå byggherrer med å finne optimale konsepter ut fra ønsket om mer bærekraftig rehabilitering kombinert med tiltak som vil kunne redusere energibehovet til oppvarming (til lavenergistandard eller bedre).

Vi vil finne løsninger som passer for både enkeltstående bygninger og for grupperinger av bygninger når målet er bærekraftig oppgradering av bolig- eller byområder (grupper av bygninger).

Hjellnes Consult har følgende delmål:

 • Klassifisering av bygninger med hensyn på energisparingspotensialet, bygningstekniske muligheter og begrensninger for termisk isolering, oppvarmings- og ventilasjonssystemer, energisystemer og andre behov for rehabilitering og oppgradering.
 • Identifisering av vanlige begrensinger/sperringer ved rehabilitering; tekniske, sosiale og økonomiske.
 • Identifisering av «mest bærekraftige praksis» konsepter for rehabilitering ved vurdering av miljømessig og sosial betydning og effekt.

Rehabiliteringskonseptene som foreslås skal ha følgende mål:

 • Energibehov til oppvarming skal reduseres til lavenergistandard eller bedre.
 • Boligene får bedre inneklima, dokumentert ved bruk av eksisterende og nye verktøy for vurdering av inneklima.
 • Selve rehabiliteringsprosessen skal ha et lavt ressursforbruk og gi lavest mulig påvirkning på ytre miljø (vurderes ved bruk av metoder basert på ISO 21290 og standarder fra CEN TC 350).
 • Vi kan også bistå byggherrer med alt fra tilstandsregistrering til planlegging og gjennomføring av rehabiliterings tiltak.

Vanlige prosesser i denne sammenheng er bl.a.:

 • Etterisolering og fasaderehabilitering
 • Vindusrehabilitering
 • Våtromsrehabilitering
 • Betongrehabilitering
 • Rør rehabilitering
 • Installasjon av vann og energimålere
 • Installasjon av varmepumper og rehabilitering av fyrsentraler
 • Rehabilitering / nyinstallasjon av luftbehandlingsanlegg eller avtrekksanlegg.

Sjekk også ut vår brosjyre: Bærekraftig rehabilitering (PDF-fil)