Planteplan

Planteplan

Vi utarbeider planteplaner til alle typer anlegg; parker, byrom, veianlegg o.l. Landskapsarkitektene har god kjennskap til planters egenskaper og vil i utarbeidelse av beplantningsplaner velge vegetasjon som egner seg til området. Ved utarbeidelse av planteplaner legger landskapsarkitekten vekt på plantenes kvaliteter så som blomstringstid, herdighet, blomstringsfarge og høstfarge, men også på plantenes egenskaper som blant annet hvor godt den egner seg til et spesielt miljø. Dette kan være om planteplassen er spesielt skyggefull, om det er salt i jordsmonnet slik som langs offentlige veier, om planten tåler snøbrekk, om det er høyt grunnvann eller sterk vind. Landskapsarkitektene legger også vekt på plantenes estetiske komposisjon – bladform, blomstringsfarge osv. når planteplaner utarbeides, og de skal samtidig tilpasses stedets karakter. Har området en historisk verdi velges andre planter enn til barnehager hvor det er viktigere å fokusere på om plantene ikke er allergifremkallende, giftig eller har stikkende nåler. Landskapsarkitektene i Hjellnes Consult har lang og god erfaring med utarbeidelse av beplantningsplaner.