Vann og avløp (VA)

Vann og avløp (VA)

Vann og avløp (VA)

VA er en del av ryggraden i et moderne samfunn. Sikker vannforsyning og en miljøriktig avløpshåndtering er grunnleggende forutsetninger for vår høye levestandard.

Vannforsyning og avløpsteknikk er Hjellnes Consults mest tradisjonsrike fagfelt. Gjennom mer enn 70 års sammenhengende virksomhet har selskapet opparbeidet betydelig erfaring fra arbeid med kommunale, private og industrielle VA-anlegg.

Vi har et solid fagmiljø som gjennomfører prosjektering og prosjekteringsledelse på alle nivåer. Vi utarbeider hovedplaner, beredskapsplaner, modellberegninger av ledningsnett, og vurderinger med tilhørende tekniske- og økonomiske beregninger av eksisterende anlegg.

Vi prosjekterer forskjellige typer vannforsynings-, avløps- og renovasjonsanlegg, og både lette og tyngre konstruksjoner i tilknytning til disse. Vi jobber også med flom-, avløps- og vannmodellering, med vekt på klimatilpasset overvannshåndtering og flomanalyser.