VVS – Energi

VVS – Energi

Effektive tekniske løsninger som sikrer godt inneklima er en forutsetning om du skal lykkes med bygget ditt. Enten det er nytt eller har vært i bruk noen år og trenger oppgradering, kan vi levere relevant rådgivning og detaljprosjektering av VVS- tekniske løsninger.

Vi er opptatt av å finne optimale løsninger for ditt prosjekt, og tilbyr rådgivere og team med høy kompetanse, faglig bredde og evne til å utvikle gode, bærekraftige løsninger innen VVS Energi.

Vår seksjon har rundt 40 medarbeidere som alle er ingeniørutdannet fra høgskole eller universitet. Vi dekker et bredt fagfelt, og har derfor bevisst rekruttert folk med ulik bakgrunn og erfaring – blant annet tidligere rørleggere og blikkenslagere.

Fokus på fag

Vi legger vekt på å utvikle medarbeidere og team som kan takle et bredt spekter av tjenester, og har faggrupper som jevnlig videreutvikler og oppdaterer våre interne prosjekteringsveiledere.

På seksjonen er vi opptatt av å ta i bruk moderne og relevante digitale verktøy i alle faser av et prosjekt. Samtidig legger vi vekt på at våre ansatte har eller får nødvendig faglig støtte og kompetanse i å bruke de digitale verktøyene.

Store og små prosjekter

Spekteret av prosjekter vi utfører er stort og variert. Vi er med på å prosjektere noen av Norges mest utfordrende VVS-tekniske anlegg, men vi er samtidig et firma som ofte bistår rørlegger- og ventilasjonsfirmaer med enklere tekniske systemer. For oss er det et bevisst og viktig valg å ha denne type prosjektmiks.

Vi har et eget fagmiljø spesialisert for bidrag i totalentreprise som gjennomføringsmodell. Vi føler eierskap til prosjekter i alle ender av skalaen, og vi vil uansett prosjektstørrelse eller kompleksitet finne optimale løsninger for akkurat ditt prosjekt.

Tjenester i alle prosjektfaser

Typiske tjenester vi leverer, dekker rådgivning og eller prosjektering i alle faser av et prosjekt:

 • Konseptutvikling av helhetlige løsninger for bygningers energibruk og eventuelt egen energiproduksjon i prosjektet
 • Foreslå, utrede eller revidere mulige konsepter eller mål for bærekraftige løsninger for eksempel via BREEAM klassifiseringen
 • Energiteknisk rådgivning
 • ENØK rådgivning
 • Sanitæranlegg
 • Inneklima-anlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Kjøle- og kuldeanlegg
 • Sprinkleranlegg og/eller andre branntekniske anlegg for å hindre eller minimere spredning av brann
 • FoU – utviklingsprosjekter