Elektro og IKT

Elektro og IKT

Bygg, anlegg og infrastruktur stiller stadig høyere krav til velfungerende og effektive elektro- og IKT-systemer. Vi kan tilby deg relevante tjenester fra et av bransjens største og mest kompetente fagmiljøer, med stor kapasitet og gjennomføringsevne.

Vi håndterer alle typer prosjekter innen lavspentinstallasjoner. I dag jobber vi mest innenfor bygg og eiendom, men vi øker også innsatsen i større infrastruktur-prosjekter. Innenfor bygg, anlegg og eiendom jobber vi typisk med mulighetsstudier og tilstandsvurderinger, fra skisse og forprosjekt til detaljprosjektering av alle elektrotekniske anlegg.

Vi dekker ulike entrepriseformer, og hovedtyngden av våre oppdrag er prosjekter som utdanningsinstitusjoner, sykehus, datasentre, nærings- og kulturbygninger, museumsbygg, samferdsel og teknisk infrastruktur. Vi har et eget fagmiljø som er spesialisert for å bidra i totalentreprise som gjennomføringsmodell.

Vi har disiplinledelse i flere nasjonale prestisjeprosjekter, og skaper daglig betydelige verdier for våre oppdragsgivere, private som offentlige. Kompetansedeling, utvikling og sterkt felleskap preger fagmiljøet vårt.

Vårt samlede fagmiljø har ekspertise innen flere fagområder, som:

 • Forsyningssikkerhet
  Kritiske installasjoner sikres med kombinasjon av reservekraft og avbruddsfri forsyning.
 • Belysning – lysdesign
  Med egne lysdesignere i prosjektene utvikler vi belysningsstrategier og visualiseringer i tett samarbeid med arkitekt og byggherre. Riktig belysning integrert i bygget betyr mye for brukernes opplevelse.
 • Alarm- og sikkerhetsinstallasjoner
  Dette omfatter alarmsystemer, overvåkning, lagring og overføring, bygningssikring, ansikt- og skiltgjenkjenning, kameraovervåkning og objektsikring. Gjennom oppdrag som fengsler, museum, datasentre har vårt fagmiljø opparbeidet stor forståelse for systemdesign og planlegging.
 • BIM – modellering
  Vi er ledende i bruk av digitale verktøy for tekniske fag, og har sammen med programvareleverandører jobbet med å utvikle verktøy i innovative pilot-prosjekter.
 • Infrastruktur og Samferdsel
  Vi jobber med prosjekter innen veg, bane og teknisk infrastruktur for store nasjonale etater, men også for små byggherrer på lokalt nivå. Vi planlegger teknisk infrastruktur i relasjon til byutvikling, og smarte byer-konsept. I disse prosjektene har vi både koordinerings- og prosjekteringsansvar, og modellerer i terrengmodeller sammen med øvrige fag.