Vei

Vei

Å kunne bevege seg trygt, effektivt og miljøvennlig i hverdagen blir stadig viktigere i et moderne samfunn. Vi er med på å designe gode løsninger for alt fra små gang- og sykkelveier til store motorveier.

Stadig økende trafikkbelastning på veier og større vekt på miljøvennlige løsninger gjør vei til et viktig politisk satsingsområde. Som rådgivere er vi også opptatt av å satse på vei, og vi ser mange utfordringer som trenger gode løsninger. Vi er opptatt av å finne helhetlige løsninger både du som oppdragsgiver og vi som rådgivere kan være stolte av.

Vi har dyktige medarbeidere med bred kompetanse innen veiprosjektering, tverrfaglige prosjekter, samordningsmodeller, visualisering, byggeledelse og prosjektledelse. Vi håndterer et stort spekter av prosjekter, fra små gang- og sykkelveier til større motorveiprosjekter, tilkobling til bruer, parkeringsplasser, rundkjøringer, torg, miljøgater, kollektivtiltak og boligfelt.

For oss er det viktig å finne gode, helhetlige løsninger, og derfor legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi jobber mye og godt med andre fag – både internt og eksternt.

Vi har sentral godkjenning for faglige ledere etter Plan- og bygningsloven innen de aktuelle områder, og kan bistå med bl.a. følgende tjenester:

  • Detalj-/reguleringsplan for veger, gater og plasser
  • Byggeplan og anbudsdokumenter for veg
  • og gateprosjektering
  • Oppfølging i byggetiden
  • Byggeledelse
  • Byggesaksbehandling
  • Mulighetsstudier