Miljørådgivning

Miljørådgivning

Hjellnes Consult har lang erfaring med å sikre miljøforhold innenfor bygg- og anleggssektoren, og er et av Norges mest anerkjente miljøer på dette området.

Vi har bidratt med vår miljøkompetanse i flere av de aller største utbyggingsprosjektene de siste årene, som Vikingtidsmuseet, Campus Ås, den nye terminalen på Gardermoen og Nasjonalmuseet.

Vi kan blant annet bistå med

  • Miljøriktig prosjektering
  • Miljøkartlegging
  • Forurenset grunn
  • Miljøledelse og miljøoppfølging
  • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)