Infrastruktur og miljø

Infrastruktur og miljø

Hjellnes Consult as har solide fagmiljøer innen forretningsområdene areal og landskap, avfall og miljørådgivning, vei, samt Vann og avløp (VA). All vår planlegging bygger på lang tids opparbeidet forståelse for samfunnets krav til infrastruktur. Forretningsområdene er organisert under enheten Infrastruktur og miljø. Sammen med vårt miljø innen konstruksjoner tilknyttet infrastruktur har vi nærmere 60 medarbeidere.

Vårt mål er å designe løsninger innen infrastruktur som løser samfunnets nåværende og fremtidige behov på en mest mulig miljøriktig måte. Tiltakshavere som har oss med på laget i de tidlige fasene vil være sikker på at tiltaket er optimalisert innen detaljprosjektering og bygging tar til. Vi satser på våre medarbeidere og sørger for at de til enhver tid er høykompetente innenfor sine respektive fagområder.

Vi samarbeider tett med våre arealplanleggere og prosjekterende for å sikre fremdriften.