Mandag 28. August 2017

Hjellnes Consult og Johs Holt har signert SPA med Multiconsult-konsernet

Selskapene signerte mandag 10. juli en aksjekjøpsavtale, etter en vellykket due diligence-prosess, med godkjenning fra styret i Multiconsult og Hjellnes Holding AS. Oppgjøret vil være en kombinasjon av kontanter og Multiconsult-aksjer. Gjennomføring er planlagt innen september 2017.

Les mer
Onsdag 16. August 2017

Til kunder og samarbeidspartnere av Hjellnes Consult og Johs Holt

Les mer
Tirsdag 01. August 2017

Sun Valley etableres midlertidig på Øyafestivalen

Under Øyafestivalen får festivalpublikummet merke hvor effektive solceller kan være. En av scenene vil hente store deler av sin energi fra solenergi.

Les mer
Mandag 03. Juli 2017

Hvordan planlegge for mindre avfall i byggprosjekter?

Det blir besvart i veilederen som NGBC (Norwegian Green Building Council) har utgitt.

Les mer
Onsdag 24. Mai 2017

Hjellnes Consult og Johs Holt blir en del av Multiconsult

Hjellnes Holding AS har inngått en intensjonsavtale med Multiconsult ASA om å selge 100 prosent av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS.
Etter planen vil aksjesalget fullføres i løpet av september 2017.

Les mer
Mandag 22. Mai 2017

Det grønne skiftet gir vekst

– Det er mye penger å hente for selskaper som kan løse andres bærekraftmodeller, mener Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes fra Norges Handelshøgskole.

Les mer
Søndag 02. April 2017

Tanken er fornybar

God infrastruktur krever at vi tenker nytt, og prioriterer syklister og brukere av kollektivtransport. Byene må tilrettelegges for en slik omlegging.

Les mer
Onsdag 15. Mars 2017

Skanska og CURA signerte milliardkontrakt for Vestfold-sykehus

Fredag 10. mars inngikk Skanska og CURA-gruppen samarbeidskontrakt med Sykehuset i Vestfold HF for utbyggingen av sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet. Kontrakten har en samlet verdi på 1,709 milliarder kroner.

Les mer
Onsdag 22. Februar 2017

Mer enn nok jomfruelig flis

Blant de mest hårete ambisjonene i EUs forslag til sirkulærpakke er målet om å materialgjenvinne 50% av treavfallet innen 2030. I dag går så godt som alt treavfall til forbrenning og en studie utført av Hjellnes Consult viser at det vil bli svært krevende å nå et slikt mål, om det blir stående.
Nå fremgår det av rapporteringen fra Brüssel at både svensker og finner arbeider hardt for å få moderert dette målet før sirkulærpakka vedtas endelig. Men studien som Eva Therese Askeland fra Hjellnes Consult presenterte på Byggavfallskonferansen 2017 etterlot ingen tvil om at selv et betydelig lavere nivå vil by på utfordringer for Norge.

Les mer