Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020

Dette er Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020.

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020 (NHP4) er klar.

Det skriver Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding på sine nettsider.

Etter et år med planarbeid er byggenæringen og avfallsbransjen klare med sin fjerde nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall siden 2001.

– Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier leder av NHP-nettverket Rannveig Ravnanger Landet fra BNL i pressemeldingen.

De tre delmålene i NHPP4 er:

  • Bidra til forsvarlig hÃ¥ndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  • Oppfylle EUs mÃ¥l om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

Summen av material- og energigjenvinning i byggebransjen har, ifølge pressemeldingen, ligget mellom 80 og 86 prosent i flere år. SSBs ferske avfallsstatistikk for 2015 viser også at de totale byggavfallsmengdene har gått ned 1,5 prosent fra året før.

– Det er positivt at dette skjer samtidig som omsetningen i næringen har økt. NHP-nettverket håper at vi kan få en økende tendens i denne retningen i årene framover. Vi har imidlertid mye å jobbe med for å øke materialgjenvinningen og minimere mengdene, sier Landet i meldingen.

–I kommende plan vil det trolig bli et stort behov for å skaffe midler til å arbeide med avfallsminimering, tilføyer hun.

Noe arbeid er allerede igangsatt, herav flere prosjekter med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet.

I pressemeldingen omtales tre utredninger som allerede er igangsatt i 2017:

  • Det skal skaffes til veie en bedre oversikt over volum og materialsammensetning av avfallet som oppstÃ¥r i bygge-, rive og rehabiliteringsprosjekter som er sÃ¥ smÃ¥ at de ikke utløser kravet om avfallsplan. MÃ¥lsettingen omfatter ogsÃ¥ en bedre forstÃ¥else av hvor og hvordan dette mottas og rapporteres i dag.
  • Det skal skaffes til veie en bedre oversikt over farlig avfall inneholdende fluorholdige gasser fra kuldeanlegg og varmepumper. Dette er sterke klimagasser som kan inndeles i tre generasjoner, KFK, HKFK og HFK, hvorav KFK og HKFK er ozonnedbrytende, mens HFK fører til global oppvarming. Siden HFK var erstatningen for KFK og HKFK, er denne gassen i dag i store mengder bundet opp i kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg.
  • Det er igangsatt samarbeid med Bygg og Bevar og Lavenergiprogrammet om ulike former for spredning av kompetanse om bygg- og anleggsavfall. Disse gjelder fagtreff i hele landet og informasjon til huseiere pÃ¥ nett.

Publisert her 4.12.17