Tønsbergprosjektet vant VM i åpenBIM

Sammen med Multiconsult, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur og Bølgeblikk utgjør vi rådgivergruppen i Tønsbergprosjektet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dette prosjektet har i utstrakt grad tatt i bruk og utnyttet fordelene med buildingSMARTs formater, standarder og metodikk, og benyttet dem i et anselig antall prosjekter. Dette er en eksemplarisk måte å vise hvordan åpenBIM kan bevege byggenæringen framover.»

Effektiv samhandling

– Vi er stolte av å få denne prisen til vårt prosjekt. Det er en stor ære for oss å bli anerkjent for vårt arbeid knyttet til å ta i bruk åpen teknologi i byggebransjen. Sammen med andre offentlige byggherrer arbeider vi for å bidra til mer effektivisering i byggebransjen, sier prosjektdirektør Tom Einertsen i en pressemelding fra Tønsbergprosjektet.

Han var i London sammen med representanter fra både byggherren, Cura og Skanska for å ta imot prisen.

– Vi har sett på erfaringer fra andre prosjekter hvor samhandlingen ikke har vært optimal. I Tønsbergprosjektet har vi lagt til rette for en mer effektiv samhandling mellom partene, ved å etablere en felles dataplattform for alle partene hvor både eksisterende designprogramvare og utvikling av ny programvare har vært en del av det vi har arbeidet med. Alt har vært basert på bruk av åpne standarder og teknologi, sier Inge Aarseth, prosjektleder digital samhandling, som tilføyer at prosjektet arbeider videre med å etablere neste generasjons løsning knyttet til digitale informasjonsplattformer og informasjonslogistikk.

«buildingSMART International Technical Summit» finner sted i London fram til fredag. Møtene har blitt en viktig samlingsarena for alle som er engasjert i utviklingen av åpne dataformater for en samlet global byggenæring og fra hele verden hadde arkitekter, ingeniører, entreprenører, leverandører, studenter, lærere, byggherrer og en rekke andre som jobber med BIM på åpne og frie formater, sendt inn sine ypperste arbeider til denne årvisse, åpne og prestisjefylte konkurransen.

Vinneren vil løfte byggebransjen

– Det er ufattelig stort å være leder av den tverrfaglige gruppen for digital samhandling i Tønsbergprosjektet, sier Steen Sunesen, prosjektleder, arkitekt og leder for LINK Arkitekturs digitale satsning i Norge i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

«The buildingSMART International Awards» er en stor mulighet for alle som bruker åpenBIM til å vise verden hva de jobber med og hvor langt bransjen har kommet.

– I den siste tiden har vi sett en imponerende bølge av innovativ utnyttelse av Ã¥pne standarder for BIM pÃ¥ tvers av byggeindustrien, fra design, via prosjektering og bygging, til vedlikehold, administrasjon og eiendomsforvaltning. Det er svært gledelig – og ikke minst fortjent – at Sykehuset i Vestfold vinner prisen for sitt Tønsbergprosjekt, sier daglig leder i buildingSMART Norge Anstein Skinnarland.

Bereder grunnen for avansert industriell bygging

Det har helt siden 2007 vært et uttalt mål at utbyggingen av Sykehuset i Vestfold skal bruke åpenBIM bredt. Ikke bare skal dette gjøre byggingen rimeligere enn tilsvarende prosjekt, byggingen skal også gå raskere.

Blant mange hårete resultatmål finner vi for eksempel: Null skader, null arbeidslivskriminalitet, null byggefeil, 10 prosent lavere kostnad enn sammenlignbare prosjekter, bygges 50 prosent raskere enn tradisjonelle prosjekter og resultatet skal være godt nok til å bli premiert med en «Breeam-Nor Excellent» sertifisering.

– ÅpenBIM en forutsetning for det vi holder på med og buildingSMARTs åpne formater og metodikk skal brukes i alle faser, på alle nivåer og av alle fag. Målsetningen med bruk av åpenBIM er ikke bare å oppnå effektiv ressursbruk, reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet, og færre utfordringer knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er like mye for å berede grunnen for avansert, industriell bygging, har Inge Aarseth i Tønsbergprosjektet tidligere uttalt på buildingSMARTs hjemmeside.

Tønsbergprosjektet:

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 2,7 milliarder kroner, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg – inklusivt akuttsenter. Prosjektet startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2021, og må bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg hvor sykehuset skal være i full drift i hele perioden.

Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som entreprenør, hvor Bravida, Assemblin og Haaland Klima er de mest sentrale underentreprenørene, hvor alle partene har inngått en felles IPD-kontrakt.

Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Prosjekter er ikke kjent med at andre i verden tar i bruk BIM på åpne standarder så konsekvent og i et livsløpsperspektiv.

Publisert her 1.11.2017