Skanska og CURA signerte milliardkontrakt for Vestfold-sykehus

Fredag 10. mars inngikk Skanska og CURA-gruppen samarbeidskontrakt med Sykehuset i Vestfold HF for utbyggingen av sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet. Kontrakten har en samlet verdi på 1,709 milliarder kroner.

Det skriver Skanska i en pressemelding mandag.

– Prosjektet har tøffe målsetninger. Vi skal ikke bare bygge raskere enn sammenliknbare utbygginger, men også 10 prosent billigere og uten byggefeil, sier prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, Tom Einertsen i meldingen.

Sterkere incentiver

Kontrakten er basert på en IPD-modell (Integrated Project Delivery), hvor partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen. Modellen er også slik at entreprenør med tekniske underleverandører og prosjekterende legger sin samlede fortjeneste i en felles pott. Det skal, ifølge pressemeldingen, bidra til sterkere felles incentiver for å gjennomføre prosjektet på den totalt sett beste måten.

– Vi har stor tro på gjennomføringsmodellen, som setter høye krav til samarbeid og bruk av moderne verktøy. Modellen er svært godt egnet til å løse samfunnets mest komplekse byggeoppgaver, og setter nye utviklingskrav til byggenæringen, uttaler konserndirektør for Skanskas byggvirksomhet, Camilla Krogh.

Utbredt i USA

IPD-modellen er hyppig brukt i utbygging av sykehus i USA, men Tønsbergprosjektet er det første i Norge som tar i bruk denne typen kontraktsmodell, skriver Skanska. Partene har tilpasset den amerikanske modellen til norske forhold.

– Kontraktsmodellen krever at hver part legger igjen egeninteressen ved døren, at vi spiller på lag og setter prosjektets målsetninger i fokus. På den måten utnytter vi kompetansen og innovasjonskraften som ligger hos entreprenøren, ingeniørene og arkitektene til beste for Sykehuset i Vestfold og sykehusets brukere, sier Espen Bjørshol, styreleder i CURA-gruppen.

Fakta

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på omtrent 12.000 kvadratmeter og et somatikkbygg på 33.000 kvadratmeter i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i mars 2019, mens somatikkbygget er ferdig i 2021.

CURA-gruppen består av Multiconsult, Hjellnes Consult, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter.

Skanska Norge er i arbeidsfellesskap med Skanska Construction UK Ltd UK om å løse oppgaven.