Hvordan planlegge for mindre avfall i byggprosjekter?

Det blir besvart i veilederen som NGBC (Norwegian Green Building Council) har utgitt.


Veilederen skal å gi en bedre forståelse av sammenhengen mellom prosjektering og avfall som ressurs i en verdikjede. Veilederen gir også tips til hvordan man løser kravene i BREEAM-NOR Wst 01 i praksis, men kan også brukes uavhengig av BREEAM.

Veilederen er skrevet av Anne Sigrid Nordy i Asplan Viak og vår kollega Eirik Wærner i Hjellnes Consult.

Veilederen kan lastes ned her: http://ngbc.no/publikasjoner/

hvordan-planlegge-for-mindre-avfall

NGBC har også satt opp et kurs om avfallsminimering som bygger på denne veilederen. Kurset avholdes 28. september, og du kan melde deg på via denne linken: http://ngbc.no/produkt/avfallshandtering-28-september-2017/