Multiconsult har fullført oppkjøpet av Hjellnes Consult og Johs Holt

Multiconsult ASA har formelt fullført oppkjøpet av Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige datterselskap i Multiconsult-gruppen.

Hjellnes Consult og selskapets rundt 200 medarbeidere planlegges fusjonert med Multiconsult i løpet av 2018. Johs Holt videreføres som et heleid datterselskap og beholder merkenavn.

– Imponert
– Vi har fulgt Hjellnes Consult og Johs Holt tett gjennom mange Ã¥r og er imponert over hva selskapene har oppnÃ¥dd. Sammen skal vi utvikle et rÃ¥dgivningsmiljø som ikke bare blir det største pÃ¥ Østlandet, men ogsÃ¥ det mest slagkraftige i Norge, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

– I Oslo-omrÃ¥det er Multiconsult og Hjellnes-gruppen nesten jevnstore innenfor fag- og forretningsomrÃ¥der, med komplementære organisasjoner. FagomrÃ¥dene er stort sett supplerende bÃ¥de pÃ¥ kompetanse og kapasitet. Ved Ã¥ utnytte felles kompetanse og kundegrunnlag skal det dannes et sentralt kraftsenter med en sterk markedsposisjon pÃ¥ Østlandet. Ved Ã¥ samle kreftene økes tverrfaglig kapasitet og kompetanse innen kjernevirksomheten bygg og eiendom, samferdsel, samt vann og miljø. Multiconsult ønsker Ã¥ utnytte dette til Ã¥ ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften innen selskapets strategiske satsninger pÃ¥ omrÃ¥dene urbanisme og helsebygg, heter det i en melding fra selskapet.

Etter oppkjøpet vil Multiconsult-gruppen være representert med tre store kontorer i Oslo, henholdsvis på Skøyen, i Oslo sentrum og på Ryen.

Sterkere posisjonering

Multiconsult og Hjellnes-gruppen har operert i samme bransje i lang tid. Selskapene har gjennom årene samarbeidet i flere prosjekter og arbeider nå sammen i prosjekter som Campus Ås, Munch-muséet, Deichmanske bibliotek og Tønsberg sykehus.

– Kundene vÃ¥re ønsker stadig større prosjekter og da mÃ¥ vi være rigget for Ã¥ kunne imøtekomme kundenes behov. Ved Ã¥ samle vÃ¥re kompetente fagmiljøer vil vi bli posisjonert til Ã¥ vinne enda flere oppdrag, ogsÃ¥ flere av de store prestisjeprosjektene, sier Madsen.

Publisert den 25.9.2017 på bygg.no