Sun Valley etableres midlertidig på Øyafestivalen

Under Øyafestivalen får festivalpublikummet merke hvor effektive solceller kan være. En av scenene vil hente store deler av sin energi fra solenergi.

Det er rådgiverne innen byutviklingen, Hjellnes Consult, som skal montere et solcelleanlegg som vil dekke så mye som mulig av energiforbruket til en av festivalscenene, Hagen scene. Scenen står ved Finnmarksgate, mens solcellene er plassert i skråningen over Caltexløkka.

– Norge har ikke så lite solinnstråling som folk tror, vi er faktisk helt på linje med mange steder i Tyskland, sier markedsdirektør og Hjellnes Consult-ansvarlig for Øya-samarbeidet, Roar Smelhus.

Vil dekke halve energiforbruket til scenen

Firmaet har samarbeidet med Øyafestivalen i en årrekke. Under årets festival legger de vekt på innovative bærekraftprosjekter og ønsker å vise frem to bærekraftige konsepter:

  • fornybar energi i form av solceller
  • sirkulær økonomi og gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer
    Solceller på Øyafestivalen
    Her blir solceller montert i et fornybarprosjekt på Øyafestivalen i fjor, ved Caltexløkka. Foto: Hjellnes consult

– Våre beregninger viser at vi bør kunne klare å dekke minimum halve forbruket. Allerede i dag blir installasjonen montert og begynner å produsere energi, forteller Smelhus.

Stor etterspørsel etter solenergi

– Vi opplever en fantastisk etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Dette er bare starten, sier Andreas Thorsheim i Otovo og Trond Øines i STS.

De peker på de stadig strengere kravene for energibruk i nye bygg, til og med krav til plusshus, som betyr at bygget skal produsere mer strøm enn det bruker.

– Det er ganske så ambisiøst, men vi ser at blant annet Oslo kommune setter dette høyt på sin agenda gjennom grønne innkjøp, forteller partnerne.

Øyafestivalen solcelle-scene

Ønsker å stå i spissen for grønn utvikling

– Vi ser at oljefyring i bygg blir forbudt fra 2020, og allerede nå er olje i bygg i stor grad utfaset. Med et slikt lovverk, tvinger det seg frem fornybare løsninger. Da må vi som en tradisjonell bransjeorganisasjon innenfor VVS-Energi, også må tenke innovativt, sier Thor-Jostein Egeland, daglig leder i Norsk VVS Energi- og miljøteknisk Forening.

Egeland forteller at målet med å være til stede på Øyafestivalen er et ønske om å bringe bransjen videre og gå i front i en utvikling de ser komme.

– Det gjør vi ikke ved å kopiere gårsdagens løsninger. Vi ser frem til å vise publikum den fine installasjonen, sier han.