Vi samarbeider med Øyafestivalen på bærekraft: — Gjenbruk har blitt kult og trendy

På Øyafestivalen vil ingeniørene i Hjellnes Consult vise frem praktiske løsninger for gjenbruk, en ressurseffektiv trend de ser at brer om seg i mange ulike bransjer.

— Gjennom vårt samarbeid med Øyafestivalen får vi muligheten til å vise frem fremtidens løsninger. Gjenbruk er ikke bare bærekraftig, det er også kult og trendy, sier markedsdirektør i Hjellnes Consult og ansvarlig for Øya-samarbeidet, Roar Smelhu

Dette er en mer forseggjort versjoen av det vi skal bygge på festivalen. Festival-containeren vil være hvit, åpen i front og med solceller på taket. Foto: Hjellnes Consult

— Øyafestivalen er en av Europas beste på miljø. Som oss i Hjellnes Consult er de medlem i Næring for klima i Oslo kommune, og de tenker foroverlent på disse tema på samme måte som vi ønsker for vår bransje og i våre prosjekter. I år får vi muligheten til å vise frem to ulike initiativer, sier Smelhus i en pressemelding.

Solcelleparken på Øyafestivalen er allerede omtalt. Her følger en sak på gjenbruk eller sirkulær økonomi, som er korrekt fagspråk.

— Det finnes ikke søppel mer

I forbindelse med inngang/utgang i Finnmarkgata, skal Hjellnes Consult plassere en gammel container, for anledningen lånt av Norsk Gjenvinning. Her skal de vise frem eksempler på gode gjenbruksløsninger, og samtidig diskutere slike løsninger med det de håper vil være et nysgjerrig Øyapublikum.

Thomas Mørch, sjef for farlig avfall hos Norsk Gjenvinning, sier det fint.

— Det finnes ikke søppel mer. Det som for deg er avfall, er en råvare for oss. Visste du for eksempel at over 750 kilo med jern og metall gjenvinnes fra et bilvrak. og at gårsdagens nyheter fra en papiravis kan bli morgendagens papirposer.

— Økt ressursutnyttelse av avfall er et stort og viktig fokusområde, og det gjelder ikke bare å ta vare på verdifulle ressurser, men også å redusere avfallsmengdene.

Gjenbruk kan få stor betydning for Norge

Mørch har vært en viktig bidragsyter i «Veikartet for sirkulær økonomi», som ble utarbeidet som et ledd i Regjeringens rapport om grønn konkurransekraft. Rapporten ble levert i fjor høst.

Veikartet viser hvordan forfatterne mener at den sirkulære økonomien kan få stor betydning for norsk konkurransekraft og verdiskapning. Og den beskriver avfalls- og gjenvinningsbransjens viktige rolle i dette.

— Det er viktig for oss å nå ut med dette budskapet, også til forbrukerne, poengterer Smelhus.

Fretex og Lucky Bird

— Vi ser at dette brer om seg i mange bransjer, og vi er helt avhengige av å få til mer for mindre. Det finnes mange gode eksempler, men jeg synes kanskje spesielt Fretex gjør mye spennende på dette området innenfor retail for tiden, sier Smelhus.

Markedsdirektøren fremhever også cafe- og restaurantkonsepter, som baserer sin innredning på gjenbruk av materialer. I første rekke Lucky bird, som har restaurant både på Vulkan og i Bogstadveien. — Sjekk det ut, sier Smelhus.

Økt etterspørsel etter gjenbruk

På samme måte fremhever de at byggeiere, eiendomsforvaltere- og utviklere ser mer og mer mot gjenbruk, nettopp som et godt alternativ til nye materialer.

Dette er for så vidt ikke noe nytt, sa Hjellnes Consults materialekspert Eirik R. Wærner tidligere i år under Oslo Future Living, en bærekraftfestival på Vulkan.

Der holdt han et engasjert innlegg sammen med Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak, som for øvrig har en doktorgrad i ombruk og gjenbruk av byggavfall.

— Det som er nytt nå er etterspørselen, ifølge Smelhus.

— Politikerne må se sin viktige rolle

— Gjenbruk kommer i flere og flere prosjekter, og det er svært motiverende. Det helt avgjørende nå er at politikere og myndigheter ser sin viktige rolle både som kravstiller, pådriver og tilrettelegger for et grønt skifte, som dette området også er en del av, sier markedsdirektøren.

Materialekspert Wærner i Hjellnes Consult har troen på at nettopp materialeksperter vil få en stadig viktigere rolle i fremtiden. Dette er også et viktig tema i byggenæringens Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, lansert i 2010.

— Med riktig teft og fokus, vil gjenbruk få både stor verdi og utbredelse.

 

Publisert den 2. august 2017 her