Kunstsiloprosjekt med bredt byggsamarbeid

En bredt sammensatt prosjekteringsgruppe er i sving når en verneverdige kornsilo i Kristiansand fra 1935 skal bli et landemerke og et kunstmuseum av nasjonal betydning.

Ved siden av Kilden Teater og konserthus i Kristiansand har Sørlandets Kunstmuseum SKMU satt seg som mål å gjøre en silobygningen til et bygg som blant annet skal romme kunstsamlingen som Nicolai Tangen har gitt Kristiansand. Den består av over 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De over 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970. Ambisjon er å bli et av Nordens ledende kunstmuseer, og at bygget skal bli et landemerke og en sentral kraft i regionen og i det nasjonale kulturliv.

20. desember 2016 ble Mestres Wåge Arquitects og MX_SI Arrchitectural Studio fra Barcelona kåret som vinner av den internasjonale arkitektkonkurransen. Juryen hadde da gått gjennom 101 arkitektforslag, fra totalt 17 land. Det var Sørlandets Kunstmuseum, AKO Kunststiftelsens kunstsamling, Kanalbyen og Kristiansand kommune som stod bak arkitektkonkurransen.

Våren 2017 ble det utarbeidet et skisseprosjekt som har dannet grunnlaget for forprosjektet som hadde oppstart i september 2017. Prosjekteringsgruppen er nå i full gang med prosjekteringen, og har mål om å fullføre forprosjektet i løpet av januar 2018.

Helge Gevelt fra HR Prosjekt har rollen som prosjekteringsleder, og har ansvar for å koordinere prosjekteringsgruppen.

– Prosjekteringen er svært utfordrende da store deler av siloen skal fjernes for Ã¥ etablere en stor innvendig sal. Terratec har gjennomført en 3D-skanning av hele bygget fÃ¥r Ã¥ kunne etablere en detaljert BIM- modell av den eksiterende konstruksjonen, sier han i en pressemelding.

Gevelt har tidligere erfaring fra prosjekt av tilsvarende størrelse og kompleksitet da han var prosjekteringsgruppeleder for den nye Kunst- og designhøyskolen i Bergen. HRP har også ansvaret for å ivareta rollene som SHA koordinator, ansvarlig søker og BIM koordinator.

I tillegg til arkitekten har SKMU satt sammen en prosjekteringsgruppen med meget erfarne rådgivere fra Hjellnes Consult AS (RIB), BJ Miljø AS (RIV), Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE), Multiconsult AS (RIG, RIEn, RIByFy), WSP (PA, RIBr), COWI (RIAku) og Asplan Viak AS (RIM).

SKMU har mål om å overta bygget i oktober 2020.

 

Publisert her den 23.10.2017