Hjellnes Consult og Johs Holt blir en del av Multiconsult

Hjellnes Holding AS har inngått en intensjonsavtale med Multiconsult ASA om å selge 100 prosent av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS.

Etter planen vil aksjesalget fullføres i løpet av september 2017.

Med henholdsvis 70 Ã¥r siden oppstarten av Hjellnes Consult og 60 Ã¥r for Johs Holt, er tiden nÃ¥ moden for Ã¥ rigge seg til for videre vekst og utvikling i et marked som stadig endrer seg – bÃ¥de konkurranse- og markedsmessig. Dette oppnÃ¥r vi ved Ã¥ bli en del av Multiconsult, sier administrerende direktør Geir Knudsen og Gunnar Egset i henholdsvis Hjellnes Consult og Johs Holt.

– Sammen med Multiconsult vil vi være enda bedre rustet til Ã¥ sikre fortsatt vekst, ivareta vÃ¥re grunnleggende verdier samtidig som vi opprettholder et høyt faglig nivÃ¥ til glede for bÃ¥de kunder og medarbeidere, legger de til.

I Oslo-området er Hjellnes-gruppen og Multiconsult nesten jevnstore innenfor fag- og forretningsområder, med komplementære organisasjoner. Fagområdene er stort sett supplerende både på kompetanse og kapasitet. Ved å utnytte et felles kundegrunnlag skal det dannes et sentralt kraftsenter med en sterk markedsposisjon på Østlandet.

Begge parter er trygge på at selskapene passer godt sammen, både strategisk, faglig og kulturelt. Hjellnes-gruppen og Multiconsult har operert i samme bransje i lang tid. Selskapene har gjennom årene samarbeidet meget godt på et antall spennende prosjekter og arbeider nå sammen i markante prestisjeprosjekter som E6 Frya – Vinstra, Campus Ås og Tønsberg sykehus.

Ved å samle kreftene økes tverrfaglig kapasitet og kompetanse som skal utnyttes til å ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften.

Johs Holt sitt fagmiljø og renommé som spesialister på brukonstruksjoner anerkjennes som meget sterkt og kraftfullt, og vil sammen med ressursene i Multiconsult forankre posisjonen innen samferdselsmarkedet og være utgangspunktet for videre vekst.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning av Hjellnes Holding AS sin ordinære generalforsamling 30. mai 2017. En endelig avtale forutsetter en vellykket due diligence-prosess og godkjenning fra styret i Hjellnes Holding AS, styret i Multiconsult og Konkurransetilsynet.