Energieffektivisering av eksisterende bygg

– Å få til god rehabilitering i eksisterende bygg krever høye ambisjoner hos alle involverte. Hjellnes Consult mener at det er mulig å få til.

I en artikkel i Byggeindustrien nr. 16, 2012 kan du lese hva vår direktør for bygg og eiendom, Roar Smelhus mener må til for å få til god rehabilitering av bygninger.

Smelhus mener bl.a. at BREEAM kan være fin måte å se helhet på og sørge for at alle drar i samme retning.

Les hvordan man kan få til god rehabilitering i artikkelen fra Byggeindustrien:
– Må ha ambisjoner i alle ledd (PDF-fil)