Kontakt oss

Postadresse Hjellnes Consult PB 91, Manglerud, 0612 Oslo
Besøksadresse Hjellnes Consult Plogveien 1, 0679 Oslo, Org. nr. 964864861

Tlf: (+47) 22 57 48 00   E-post: post@hjellnesconsult.no

Administrasjonen

Geir Knudsen

Administrerende direktør
(+47) 900 87 315
(+47) 905 905 74

Roar Smelhus

Direktør Marked og forretningsutvikling
(+47) 950 70 594
(+47) 966 27 813

Jan Helge Golmen

Økonomidirektør
(+47) 959 18 195

Bygg og eiendom

Renate Andersen Straume

Seksjonsleder Bygg og eiendom
(+47) 481 78 992

Elektro

Geir Syversen

Seksjonsleder Elektro / IKT
(+47) 982 19 868

VVS / Energi

Johan Wiese

Seksjonsleder VVS / Energi
(+47) 977 04 893

Areal og samferdsel

Evy Jakobsen

Seksjonsleder Areal og samferdsel
(+47) 970 69 215

Tom Reese Larsen

Gruppeleder Landskap
(+47) 909 89 531

Evy Jakobsen

Gruppeleder Myndighetskontakt
(+47) 970 69 215
(+47) 976 68 179

Vann og miljø

Bengt Fredrik Straith

Seksjonsleder Vann og miljø
(+47) 901 22 324

Live Holck Johannessen

Gruppeleder Vann og avløp
(+47) 908 09 668

Tor Ivar Hansen

Gruppeleder Miljørådgivning
(+47) 992 91 588

Anne Kristin Holen

Gruppeleder Avfallsrådgivning
(+47) 481 40 061

Johs Holt

Gunnar Egset

Daglig leder
(+47) 966 27 955