Nye biogassanlegg på Lillehammer og i Tønsberg

To nye storskala biogassanlegg for biologisk behandling av matavfall settes i disse dager i drift på Lillehammer og i Tønsberg. Anleggene har en samlet behandlingskapasitet på 80 000 tonn matavfall per år og skal ta i mot matavfallet fra nesten en million innbyggere i innlandet og i Vestfold / Grenlands-regionen. Det produseres biogass som skal benyttes som drivstoff for kjøretøy og næringsrikt biogjødsel som utnyttes i lokalt landbruk.

biogass-anlegg-2Hjellnes Consult har hatt prosjektledelse for begge anleggene.

I disse prosjektene har vi fått demonstrere at effektiv prosjektledelse kombinert med brede fagkunnskaper og erfaring fra tilsvarende prosjekter har gitt våre oppdragsgivere rasjonelle anlegg som er levert til rett tid innenfor avtalte budsjettrammer og som fungerer slik kunden forventer.

Vi har bl.a. bistått med prosjektutvikling, lønnsomhetsanalyser, utarbeidelse av design basis og tekniske spesifikasjoner, anskaffelsesprosess, kontraktsoppfølging og generell prosjektstyring.

Prosjektene gjennomføres i perioden 2012-2016 og har en samlet prosjektkostnad på nær 400 millioner kroner.

Tilfeldighetene ville det slik at anleggene ble startet med kun få dagers mellomrom.