– Tre gode grunner til Ã¥ satse grønt

– Det grønne skiftet gir økt troverdighet, økt sikkerhet og økt konkurransekraft. Derfor bør vi som rÃ¥dgivere bli mye tøffere pÃ¥drivere for dette, sier Roar Smelhus i Hjellnes Consult.

Dette skiftet er en omstilling fra tradisjonell økonomisk vekst til en grønn vekst som reduserer miljøbelastning.

– For bygge- og anleggsnæringen handler det blant annet om Ã¥ velge konsepter og løsninger som er bedre enn myndighetenes krav, ut fra miljøhensyn. Det finnes en hel haug barrierer mot Ã¥ gjøre dette, fastslo Smelhus pÃ¥ høstmøtet til RÃ¥dgivende Ingeniørers Forening (RIF) tirsdag. I en masteroppgave ved BI har han sammen med kollega Monika Wojcik undersøkt:

– Hvorfor selskaper i bygg- og anleggsnæringen ikke realiserer sine klima- og energistrategier, eller hvorfor de ikke setter ambisiøse mÃ¥l.

Snu det til muligheter

– Overordnet handler barrierene om økonomi, mangel pÃ¥ kompetanse, begrenset med incentiver – spesielt for rehabmarkedet –, mangel pÃ¥ informasjon og lite fokus pÃ¥ samfunnsansvar og bærekraft, opplyser Smelhus, styremedlem i RIF og til daglig markedsdirektør i Hjellnes Consult. Han er ikke i tvil om hvilken rolle rÃ¥dgivere bør ta i forhold til barrierene mot et grønt skifte.
– Vi mÃ¥ snu barrierene til muligheter og være mye tøffere pÃ¥drivere for dette skiftet.

Økt troverdighet

Han mener at for rådgivere handler dette blant annet om å øke troverdigheten.

– 93 prosent av toppledere ser pÃ¥ bærekraft som viktig for den fremtidige suksessen til deres selskap, ifølge en global studie Accenture har gjort, opplyser han. Og stadig flere kunder etterspør konsulenttjenester som integrerer miljø- og samfunnsansvar i strategiarbeid, ifølge en spørreundersøkelse Accenture har gjort blant 120 selskaper.

– Nesten 40 prosent av dem mener at de har økt inntektene sine pÃ¥ grunn av miljøsatsingen, opplyser Smelhus. En miljøvennlig profil er ogsÃ¥ viktig for selve næringens fremtid.

– Det hjelper oss som arbeidsgivere Ã¥ trekke til oss de beste medarbeiderne. Mange unge talenter sier de helst vil jobbe for miljøvennlige selskaper, poengterer Smelhus.

Økt sikkerhet

Den andre viktige grunnen til å satse på et grønt skifte handler om økt sikkerhet.

– De selskapene som leder an i utviklingen, fÃ¥r et konkurransefortrinn nÃ¥r myndighetene innfører nye og strengere regler. Vi vet jo at det vil komme, noe vi for eksempel ser med Oslos nye klima- og energistrategi, understreker Smelhus. OgsÃ¥ finansmarkedet er opptatt av denne sikkerheten.

– Grønne obligasjoner setter stadig nye rekorder. Og her hjemme ser vi at finansmarkedets mest langsiktige aktører, livsforsikringsselskap, helst investerer i sertifiserte, grønne bygg. For eksempel har jo KLP kjøpt Breeam Excellent-bygget i Schweigaardsgate 19-23 og de har selv bygget Breeam Outstanding-prosjektet Fornebu Senter i samarbeid med blant annet Skanska, utdyper Smelhus.

– Vi må snu barrierene til muligheter og være mye tøffere pådrivere for det grønne skiftet, sier Roar Smelhus. (Foto: RIF)

– Vi må snu barrierene til muligheter og være mye tøffere pådrivere for det grønne skiftet, sier Roar Smelhus. (Foto: RIF)

Økt konkurransekraft

Han mener den kanskje viktigste grunnen til å satse grønt er at dette øker konkurransekraften til et selskap.

– De som er ledende pÃ¥ bærekraft, har 25 prosent høyere børsverdi enn mindre bærekraftige konkurrenter, Ifølge Goldman Sachs. Andre undersøkelser viser at bærekraft og høy ytelse henger sammen; det gjelder bÃ¥de for vekst i omsetning og avkastning, forklarer Smelhus. For den hjemlige næringen sin del mener han det er Ã¥penbare fordeler ved Ã¥ satse grønt.

– Selskapene med grønn profil deltar i de mest spennende prosjektene – Powerhouse-alliansen er et Ã¥penbart eksempel pÃ¥ det. Alle fag og interessenter samarbeider gjennom hele prosjektet, teamet er satt sammen av de beste ekspertene… hvem av oss vil ikke jobbe i et slikt samarbeid? Vi beundrer – og misunner – dette initiativet og samarbeidet. Slike rammer mÃ¥ vi som bransje i større grad skape, mener Smelhus.