Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Arbeidet med å gjøre Langøya til attraktivt rekreasjonsområde, pågår for fullt. Ett av trinnene i arbeidet er nettopp avsluttet, og omfatter etablering av en kunstig geologisk barriere på nesten 1 kilometer. Hjellnes Consult er inne med flere fag blant annet byggeteknikk, miljø og avfall, landskap (3D visualisering) og VA/landskap med prosjekt-/byggeledelse.

Den kunstige barrieren bestÃ¥r av en vanntett murkonstruksjon rundt Sydbruddet pÃ¥ Langøya. Muren er i realiteten en heving av fjellformasjonen som…

Les mer her: Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Foto: NOAH

Foto: NOAH