Vilje til samspill i rehabiliteringsprosjekter

Artikkelen «Vilje til samspill» kunne man lese i Byggeindustrien nr. 18, 2012. Artikkelen handler om energieffektivisering i eksisterende bygg.

– Flere entreprenører deler vårt syn på at samspill må til for å lykkes med ambisiøse rehabiliteringsprosjekter.

Byggherrer er ofte ikke flinke nok til å sette klare energimål for sine prosjekter. Vi ser at trenden er i ferd med å snu for nybygg, men rehabiliteringsprosjektene henger etter.

Direktør for bygg og eiendom, Roar Smelhus mener det gir seg selv at bedre samspill mellom leverandør, entreprenør og rådgiver vil øke kvaliteten på prosjektene. Samspill er helt nødvendig for å lykkes med ambisiøse rehabiliteringsprosjekter.

Les artikkelen fra Byggeindustrien her: Vilje til samspill