Økt gjenvinning av byggavfall

I Byggeinsustrien nr.3 2013, påpeker miljørådgiver Eirik Wærner i Hjellnes Consult at statistikkgrunnlaget for byggavfallet som genereres i Norge, er for dårlig.

Rehabiliteringsprosjekter er ikke alltid byggemeldingspliktige, disse inngår da ikke i statistikken.

Et tiltak for økt materialgjennvinning kan være produsentansvarsordninger, påpeker wærner. Han frykter at et bedre statistikkgrunnlag vil vise at materialgjenvinningsprosenten er lavere enn vi tror.

-Det må stilles krav til avfallsplaner for flere tiltak enn det gjøres i dag. Spesielt gjelder dette riving, rehabiliterings- og anleggsprosjekter, sier Wærner. Da vil vi få et bedre statistikkgrunnlag.

Les mer i Byggeindustrien: – Avfallsplaner for flere tiltak kan øke gjenvinningen