Overvann: MÃ¥ ikke blande begrepene

Voldsomt regnvær slik vi har sett i høst, øker oppmerksomheten rundt flom og overvann. Blant andre har Rådgivende Ingeniørers Forening poengtert problemer med avløpsnettet.

– Alt overvannet som kommer med ekstremværet skal ikke inn i ledningsnettet – det skal bort. Vi mÃ¥ hÃ¥ndtere det med fordrøying eller ved Ã¥ finne andre flomveier slik at vannet gÃ¥r utenom avløpssystemet, forklarer Thorsteinsson, gruppeleder VA i Hjellnes Consult.

Mye nedbør avdekker svakheter

Tidlig på syttitallet begynte man å separere avløpssystemene slik at spillvann og overvann ble atskilt. Thorsteinsson poengterer at vi ikke får oversvømmelse på grunn av spillvann med mindre ledningsnettet er gammelt og systemet er felles. Samtidig vil ekstremvær avdekke svakheter i hvordan nettet er vedlikeholdt.

– Hvis du har et system som ble dimensjonert for Ã¥ ta imot et gitt antall kubikkmeter for 30 Ã¥r siden, er det ikke sikkert det fungerer likedan i dag. Dette ser man ikke før det kommer mye regn i løpet av én dag, pÃ¥peker Thorsteinsson.

– Alt overvannet som kommer med ekstremværet skal ikke inn i ledningsnettet, understreker Bjørgvin Thorsteinsson.

– Alt overvannet som kommer med ekstremværet skal ikke inn i ledningsnettet, understreker Bjørgvin Thorsteinsson.

Mange gamle synder

Flere forsikringsselskap reiser nå regresskrav mot Oslo kommune, fordi de mener avløpsnettet burde ha taklet de store nedbørsmengdene som kom tidligere i september. DnB skadeforsikring mener blant annet at kommunen har ansvar for tette rør og tilbakeslag fra avløpsnettet, som betyr enorme forsikringsutbetalinger til reparasjon av skadene.

– Vestlandsforskning ved Carlo Aall har analysert 10 skadetilfeller pÃ¥ Vestlandet, og kommet fram til at syv av ti skader kunne vært unngÃ¥tt om ikke hus og veier lÃ¥ feil plassert, opplyser Thorsteinsson. Denne analysen ble gjort i regi av prosjektet Arealklim.

– Skadene skyldes tidligere tiders mangelfull prosjektering av flomsikringstiltak, lokalpolitikere som overstyrer planleggingsregler og at man verken benytter lokalkunnskap eller nye verktøy som finnes til flommodellering eller tilsvarende. Nye regler i plan- og bygningsloven vil forhindre slikt i fremtiden, men mange gamle synder vil gi problemer i Ã¥rene fremover, sier Thorsteinsson.