Overvann: Mye å lære fra andre land

– Vi har mye Ã¥ lære om Ã¥ hÃ¥ndtere overvann fra land som Tyskland, Sverige og Danmark, mener Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.

– Riktignok mÃ¥ vi i Norge ta hensyn til snøbrøyting i større grad enn en del andre land, men det finnes likevel mange løsninger andre har tenkt pÃ¥ og prøvd ut, mener Thorsteinsson, som nevner regnbed som eksempel pÃ¥ en enkel løsning som kan være veldig effektiv nÃ¥r den egner seg.

– Utfordringen med de fleste løsninger for overvannshÃ¥ndtering er at vi fÃ¥r bestilling pÃ¥ en løsning som skal leveres sÃ¥ raskt og sÃ¥ billig som mulig. Entreprenørene forventer ikke at vi skal tenke pÃ¥ vannparker eller nye typer fordrøyingsbasseng, sier Thorsteinsson, prosjekt- og gruppeleder VA i Hjellnes Consult.

– Rensing av overvann blir heller ikke prosjektert hvis det ikke er et krav.

Økende interesse

– Vi må sette premissene veldig tidlig, og de må være i tråd med kommunens krav og hva utbygger tror han skal få, sier Thorsteinsson. Han mener oppmerksomheten om konsekvensene av ekstremvær er på vei opp.

– Mange snakker om at ”det blir mer nedbør”. Det har allerede skjedd; den har blitt mer intens. Når vi skal dimensjonere løsninger, bruker vi klimafaktor nettopp på grunn av dette, understreker Thorsteinsson. Enkelte kommuner følger opp utviklingen med konkrete krav.

– Oslo kommune har for eksempel kommet med en blågrønn-faktor som gir bonuspoeng for gode løsninger. Dette er veldig bra, mener Thorsteinsson.

- Det å rense overvann krever skikkelig modellering, forklarer Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.

– Det Ã¥ rense overvann krever skikkelig modellering, forklarer Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.

Rensing mer aktuelt

Det å rense overvann er foreløpig ikke så vanlig i Norge, men Thorsteinsson tror det kommer.

– Vi er inne med alle rådgivertjenester for VA i Campus Ås-prosjektet. Der ønsker de å se på rensing i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenska. Rensing kan være fornuftig hvis vannet går til følsomme mottakere som bekker med fisker, for trafikkerte veier der vannet kan være forurenset og for parkeringsplasser, forteller han.

– Da er det viktig å modellere dette på en skikkelig måte. Blant annet må man vurdere mengde og kvalitet på overvann, våtmarker, rensegrøfter, rensedammer og infiltrasjonssystemer. Vi har programvare som ut fra slike grunnleggende data beregner hva du trenger, understreker Thorsteinsson.