Øyafestivalen viser muligheter

Hvordan tenke nytt innenfor bærekraft? Det fikk publikum smakebiter av under årets Øya-festival. 

Øyafestivalen på Tøyen er etter alt å dømme den første festivalen som bruker solenergi til å forsyne en konsertscene deler av tiden.

– Vi ønsket å vise hvordan man kan bruke bærekraftmålene til å etablere samfunnsengasjerte løsninger, forklarer Roar Smelhus, markedsdirektør hos Hjellnes Consult. Selskapet har levert rådgivertjenester til musikkfestivalen i en årrekke, men nå handler samarbeidet like mye om å jobbe med innovasjon innenfor bærekraft.

Øya 1

De andre målene som ble trukket frem under Øyafestivalen, var

· Ansvarlig forbruk og produksjon

· Innovasjon og infrastruktur

· Bærekraftige byer og samfunn

· Climate action

– Disse målene handler om å løse de utfordringene verden står overfor. Er ditt selskap med på å løse disse utfordringene, er du en del av løsningen i stedet for en del av problemet, mener Smelhus.

Solcelleanlegg

I samarbeid med Otovo, STS og VVS-foreningen sørget Hjellnes Consult for å etablere Sun Valley på Øyafestivalen.

– Dette solcelleanlegget hadde kapasitet til å dekke halve energibehovet til Hagen-scenen. Energien fra sola er opplagt ren – men også det som ellers inngår i anleggets livsløp er rent. Otovo har opprinnelsesgarantier for sine løsninger, og samarbeider ikke med leverandører som ikke leverer ren energi. Selv om vi er vant til å tenke at elektrisitet fra norsk vannkraft er ren, er det ikke gitt i praksis. Alle bør stille spørsmål om opprinnelsesgaranti til sin energileverandør, mener Smelhus.

Øyafestivalen har i en årrekke vært kjent for å jobbe intens med kildesortering, ikke minst takket være iherdig innsats fra Natur og ungdom.

– I år ville vi ta det hakket videre og vise frem at det kan bli noe ut av det noen har kassert. Norsk Gjenvinning har lånt ut en velbrukt container som ble plassert rett ved inngangen til festivalområdet. Gamle spirokanaler fikk nytt liv både som fasade og som innredning, og ventilasjonskanaler, og plattingen utenfor har møbler av gamle paller, sier Smelhus.

– Du kan snakke om bærekraft så mye du vil, men det som virkelig beveger oss, er konkrete løsninger, mener Thomas Mørch, ansvarlig for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning. I deres perspektiv er alle avfallsprodusenter, og Øyafestivalen er en glimrende arena for å nå ut med budskapet om sirkulærøkonomi.

– I det store regnestykket handler det om å redusere uttaket av jomfruelige ressurser og om gjenbruk, sier Mørch.

I tillegg har de jobbet for å bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

– Vi tok med dette punktet fordi vi er opptatt av å vise at det faktisk skjer noe. Ikke minst fordi publikum her er relativt ungt, og opptatt av bærekraft, sier Smelhus.

– Å vise frem det man faktisk gjør – til flest mulig – er kjempeviktig, mener Jørn Haukøy. Han er daglig leder i Gerilja, og jobber med innovasjon i både oppstartsbedrifter og store, etablerte selskaper.

– Du må ha troverdighet på at du kan gjøre endringer. Når du viser at det er realistisk å få det til, kommer det ofte mange nye ideer, sier Haukøy.

Globale utfordringer

– Klimautfordringene er globale, men mange av løsningene må skje lokalt. Da er det viktig å se på byer og samfunn, ikke bare tenke gode løsninger for bygg enkeltvis. Øyafestivalen gir ringvirkninger for hele Tøyen-området, og er derfor en naturlig arena for å vise frem løsninger, sier Smelhus.

– Både Sun Valley og gjenbrukscontaineren viser at det finnes løsninger vi kan ta i bruk med en gang, poengterer Smelhus. Rådgiverne som jobber med disse temaene til daglig, ser at det blir mer og mer aktuelt i prosjekter.

øya 3

– For vanlige forbrukere er det nok fortsatt mindre kjent – det er foreløpig ikke så mange som har et forhold til hvor mye vi kan utnytte av solenergien i Norge. Derfor er det fint å kunne vise frem anlegget som dekker halve behovet på en konsertscenene, mener Smelhus.

Publisert: 15.08.2017 her