Vi må tenke mer helhetlig og forenkle teknikken

Skal vi ta hensyn til komfort, produktivitet og økonomi på lang sikt, må vi tenke mer helhetlig når vi utformer bygg – og forenkle teknikken.

Av siv.ing. Kjetil Lindberg og siv.ing. Thea Marie Danielsen,

Hjellnes Consult AS

Opplevd komfort kan variere mye blant brukere av yrkesbygg/næringsbygg. For å spare miljø og penger på energi settes ofte settpunkttemperaturen i rommene til så lave verdier som mulig, der noen vil være komfortable og flere vil fryse. Mange blir overhørt når de klager på at de fryser, uten at tapet ved nedsatt produktivitet tas hensyn til.

Spiser av den største posten
Og tapet kan være merkbart. Lønnskostnader utgjør typisk 90 prosent av totale driftsutgifter for bedrifter, leieutgifter 9 prosent, mens energibruk står for den siste 1 prosent. Alt ifølge World Green Building Council. Organisasjonen har samlet forskning om hvordan fysiske omgivelser i kontorbygg påvirker helse og produktivitet hos ansatte. Rapporten Building the Business Case fra oktober i fjor fastslår blant annet at produktiviteten faller;
• 4 prosent hvis kontorene er for kalde, og
• 6 prosent hvis kontorene er for varme.

Vi må koble ut autopiloten
Dette må som bransje ta på alvor. Når vi rådgivere utformer oppvarmings- og ventilasjonssystemer, faller vi lett tilbake på å gjøre det på måter som er kjente, og slik vi alltid har gjort. Mange faktorer kan bidra til dette – som tids- og prispress, entreprisemodeller, standardoppskrifter og valg som tas tidlig i et prosjekt. Men uansett hva som er årsaken, må vi bli flinkere til å sørge for at byggherrene investerer mer i at systemene er fleksible, moderne og tilpasset krav til inneklima som passer flere. Med gode og gjennomtenkte systemer kan både energiforbruk og tapt produktivitet minimeres – uten at det går ut over brukernes komfort. Da må vi koble ut ”autopiloten” når vi prosjekterer.

For å ta noen enkle eksempler: Vi trenger ikke å plassere radiatorer under vinduer når vinduene og veggene er gode og har lave varmetap. De kan heller plasseres i kjernen av bygget og sørge for jevnere temperatur i større arealer.

Publisert her: http://www.vvsaktuelt.no/tenk-helhetlig-107576/nyhet.html#.WJxWPhUYfYQ.linkedin