Vil løfte BIM-nivået

Som seksjonsleder prøver jeg å bidra til at våre ingeniører får gode og effektive digitale verktøy til å berike BIM-modellene i de prosjektene vi er involvert i, sier Johan Wiese, seksjonsleder for VVS Energi i Hjellnes Consult.

Stadig flere aktører i byggenæringen tar i bruk BIM i hele verdikjeden. Hjellnes Consult har nylig inngått en rammeavtale med Rendra, en leverandør av dialog- og visualiseringsverktøyet Rendra O, for bruk i både prosjekterings- og byggefasen. Hjellnes Consult er engasjert i en rekke prestisjeprosjekter og er blant annet involvert i prosjekteringen av Tønsberg Sykehus. Prosjektet er et av de mest ambisiøse BIM-prosjektene i landet og hvor BIM-modellene vil følge byggets livssyklus.

– I Tønsbergprosjektet ønsker vi Ã¥ inkludere saksbehandlingssystemet og instrukser for drift- og vedlikehold direkte i BIM-modellen. Opprinnelig var BIM primært en 3D-modell av bygningen, i dag handler det i større grad om objekter som kan inneholde spesifikk produktinformasjon til bruk for beregninger, drift og vedlikehold, sier han.
– Bransjen er i ferd med Ã¥ løfte nivÃ¥et pÃ¥ hva en BIM-modell er og hva den skal inneholde av informasjon, sier Wiese.

johan_wiese_web

Bedre arbeidsmetoder
Selskapet har valgt Rendra som dialog- og visualiseringsverktøy til bruk både i prosjekteringsfasen, i koordineringsmøter på kontoret så vel som ute på byggeplassen.
– Vi er fascinert av Rendra siden det er et dialogverktøy som gjør at man kan se detaljer som kan bidra til bedre og forenklet kommunikasjon mellom alle aktører fra prosjektering til oppfølging pÃ¥ byggeplassen, sier han.
– Parallelt med Ã¥ ta i bruk nye verktøy ser vi pÃ¥ hvordan vi kan forbedre og utvikle arbeidsmetoder for Ã¥ gi en bedre verdiskapning til kunde og til Ã¥ bli mer effektiv i forhold til bruk av ressurser. Vi jobber aktivt for Ã¥ bidra til at hele verdikjeden kan bli smartere og mer effektiv, sier han.

BIM i overgangen fra prosjektering til bygging
Wiese har flere eksempler på hvordan tradisjonell arbeidsmetodikk kan føre til forvirring og at feil begås på byggeplass.
– I et tidligere prosjekt har tegninger blitt sendt pÃ¥ fil til et kopieringsfirma som har skrevet ut og kjørt disse ut til byggeplassbrakken. Dette har ført til at tegningene har blitt liggende i et hjørne og sÃ¥ledes ikke har nÃ¥dd frem til rette vedkommende, sier han.
– Med BIM-modeller lett og enkelt tilgjengelig via Rendra, kan man jobbe i sanntid og man kan unngÃ¥ forsinkelser og faren for at noen bygger etter utgÃ¥tte revisjoner. For Ã¥ tilrettelegge for effektiv arbeidsmetodikk bruker vi Rendra sammen med kunden i prosjekteringsfasen, før det tas i bruk som dialogverktøy pÃ¥ byggeplassen, sier Wiese.

– Dette bidrar til bedre forstÃ¥else og bedre samhandling slik at det som er prosjektert er det som blir bygget. Da sparer alle aktører tid, og man kan bygge med riktig kvalitet første gang, sier han.
– Siden modell oppdateres i sanntid og blir øyeblikkelig tilgjengelig i prosjekthotellet ser vi at prosjektene gjennomføres raskere. Visualisering og oppfølgingsverktøy gjør at man vet hvor man er, kan opprette saker i Rendra og distribuere sakene direkte til de som er involvert. Rendra er en effektiv kommunikasjonsplattform som reduserer sannsynligheten for feil, sier han.

PÃ¥driver for effektiv bruk av BIM
Selv om teknologien, verktøyene og arbeidsmetodene er tilgjengelig er det fortsatt mange flaskehalser for digitaliseringen av byggenæringen.
– Det er mange tradisjonelle hindre i form at det er mange som jobber pÃ¥ samme mÃ¥ten som de alltid har gjort. NÃ¥ er det mange positive signaler fra bÃ¥de myndigheter og større offentlige byggherrer om at man ønsker Ã¥ bidra til en større og raskere digitalisering av byggenæringen, sier Wiese.

– Samtidig ser vi at mange entreprenører har svært lave marginer og ofte ikke klarer Ã¥ tjene penger pÃ¥ jobbene. Dette skaper bÃ¥de push og pull som gjør at flere velger Ã¥ bruke verktøy for BIM mer effektivt, sier han.
Wiese er overbevist om at digitaliseringen og utbredelsen av BIM vil gå raskere med bedre programvare og arbeidsmetoder. Utviklingen går raskere enn tidligere, så det er viktig å følge med å ta i bruk og anvende nye verktøy som Rendra.
– Vi ønsker Ã¥ være en pÃ¥driver for at alle aktørene i verdikjeden skal kunne jobbe smartere og mer effektivt. Dette gjelder for hele byggeprosessen. Vi har begynt pÃ¥ digitaliseringen, men det er fortsatt et stort potensiale til Ã¥ prosjektere og bygge mer effektivt, avslutter Wiese.

 

Publisert: 3 Mai 2017, VVS Aktuelt