Byer får en viktig rolle

Byer får den viktigste rollen på veien mot lavere klimagassutslipp, uttalte Cicero-direktør Kristin Halvorsen på Oslo Future Living 2017. 

Byer tar bare to-tre prosent av totalt landareal i verden, men står for om lag 80 % av CO2-utslippene.

– Det er i byene det kommer til å skje. Det er også her vi har samlet kompetanse, kunnskap og folk nok til å gjennomføre endringer i hvordan vi lever, mener Halvorsen. Dette er viktig for å kunne inspirere andre og mindre steder og kommuner. For eksempel er det ingen andre byer som har like stor elbil-andel som Oslo.

– Det Oslo kommune gjør, er utrolig viktig, understreker Halvorsen. Å tenke annerledes rundt byplanlegging og transport blir en veldig vesentlig del av arbeidet med lavere utslipp.

Oslo vekker oppsikt internasjonalt

Byer har en rekke muligheter for bærekraftige valg, poengterer Benjamin Barber i en artikkel i den britiske storavisen The Guardian: De kan investere i fornybar energi og grønn infrastruktur, satse på ny teknologi for avfallsforbrenning, vedta politikk som forbedrer offentlig transport og redusere bilbruk. Barber trekker frem Oslo som et forbilde, blant annet ut fra satsingen på kollektivtransport, elbiler og bærekraftige bygg og arkitektur.

– Skal byen ha færre biler, må gang- og sykkelveier bli bedre. Oslo tilrettelegger for sykkel så raskt kommunen bare kan. Alt dette bidrar til en bedre hverdag. Tilrettelegger du for mennesker, tar du også vare på klimaet, understreker rådgiver Sara H. Bertinussen, bærekraftsansvarlig i Hjellnes Consult som er med på å arrangere Oslo Future Living.

God bokvalitet = godt for mijøet

For en tur i det grønne, en kaffe i fine omgivelser, en trikk du ikke trenger vente lenge på eller sykkel- og gangstier som føles trygge er kvaliteter vi setter pris på i en urban hverdag.

– Det som gjør det godt Ã¥ bo, jobbe og bevege seg rundt i en by, er ogsÃ¥ bra for miljøet, poengterer Bertinussen. Mens sterkt trafikkerte veier som gir lange køer, mye støy og høye lokale utslipp, asfaltjungel som gir oversvømmelser sÃ¥ fort det kommer en kraftig regnskur, eller trikker som aldri kommer – alt er frustrerende i hverdagen. Lokalpolitikere som tar dette pÃ¥ alvor, bringer ogsÃ¥ byen i bærekraftig retning.

– Siden det er lettere for en by å få til endringer enn for et helt land, bør byer gå foran i det grønne skiftet. Oslo er godt i gang, og viser at dette er mulig, poengterer Bertinussen.

Tette bånd til næringslivet

Oslo har Næring for klima, et samarbeid mellom kommunen og virksomheter i Oslo-regionen. Det er viktig for å realisere klimatiltakene.

– Med tette bånd til næringslivet er det lettere for politikere å sette ambisjoner på riktig nivå og stramme inn politikken deretter, mener Roar Smelhus, markedsdirektør i Hjellnes Consult og medlem i programkomiteen for Næring for klima. Han nevner fossilfrie byggeplasser som et konkret eksempel på at det er nyttig for kommunen å sparre med næringslivet om hva som er mulig.

– Slik kan kommunen stramme til ambisjonene i riktig retning. Nå satser Oslo på utslippsfrie byggeplasser, sier Smelhus.

 

Publisert: 12.05.2017 bygg.no se opprinnelig sak her