Analyser og utredninger av verdikjeder, nedstrømsaktiviteter og marked

Analyser og utredninger av verdikjeder, nedstrømsaktiviteter og marked

Etter at avfallet er samlet inn og lastet om, går det enten til materialgjenvinning, forbrenning eller til deponering.

Hjellnes Consult kan bistå med rådgiving som angår materialstrømmer og hvor avfallet ender. Vi kjenner til verdikjedene for avfall fra «grav til vugge» for mange typer avfall. Vi kan analysere hele verdikjeder, eller gi råd om detaljer om det enkelte ledd i en verdikjede. Vi har erfaring med å utrede forbedringspotensialet i kjedene. Vi kan også gjøre analyser av returordninger og produsentansvar.

Hjellnes Consult har også omfattende erfaring med å trekke ut data fra databaser, bearbeide og sammenstille data på generell basis. Vi kan gjøre enkle statistiske analyser av større tallsett. Vi utfører også enkel matematisk modellering i forbindelse med for eksempel prismodeller og materialstrømmer.