Tilstandsanalyser

Tilstandsanalyser

Hjellnes Consult kan bistå byggherrer med utarbeidelse av tilstandsanalyser for byggverk som kan gi grunnlag for planlegging av vedlikehold, utbedring og ombygging.

Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider.

En tilstandsanalyse vil være aktuell i forbindelse med en rehabilitering eller ved f. eks omsetning av eldre bygg og ved inngåelse og avslutning av leieavtaler.

Tilstandsanalyse er også en viktig del av en taksering. I tillegg vi den kunne være et av underlagsdokumentene ved overtagelse.